تیتر خبرها

کلیه مقالات

ده نکته کلیدی برای نگارش مقاله علمی و جذاب

تحقيق و پژوهش از اهميت ويژه ای برخوردار است و به جرات ميتوان گفت که همه پبشرفت های علمی صنعتی پژوهشی تکنولوژی و جامعه شناسی بر پايه تحقيق و پژوهش استوار است. اصلی ترين و مهمترين شيوه ارائه نتايج يک مطالعه و تحقيق، تهيه مقاله پژوهشی است  و محققی در صحنه توليد وانتشار علمی موفق است که بتواند نتايج پژوهش خود را در مجلات معتبر پژوهشی به چاپ برساند. از آنجا که نوشتن صحيح و مناسب يک مقاله يک رکن اساسی برای چاپ مقالات علمی ميباشد، در اينجا سعی شده است که به بررسی نکات کلیدی برای نگارش یک مقاله علمی و جذاب پرداخته شود.

توضیحات بیشتر »

وجوه تمایز پژوهش

انتظار می رود که پژوهش شما به صورت پدیده ای نو و منحصر به فرد ارایه شود به گونه ای که در زمینه علمی خویش گامی استثنایی به جلو بردارید. از این رو در این بخش باید مشخص نمایید که پژوهش شما با دیگر پژوهش های انجام شده در این زمینه، دارای چه تفاوت اساسی است و به کدام جنبه ها پرداخته اید که دیگران در پژوهش خود بدان نپرداخته اند. امکان دارد که زمینه علمی، روش پژوهش، یا روند سر و سامان دادن پروژه پژوهشی شما در راستای برخی از پژوهش های انجام شده قبلی باشد و حتی از آنها الهام گرفته باشید و در مواردی دقیقا از ابزار پژوهشی  آنها استفاده نموده باشید.

توضیحات بیشتر »

اهمیت پژوهش

یکی از عناوین مهمی که لازم است به درستی در طرح پژوهشی، اعم از پروژه، پایان نامه و رساله بدان پرداخته شود، اهمیت پژوهش است. در اهمیت پژوهش لازم است مشخص نمایید که در چه زمینه ای، چه بخشی از آن، برای چه کسانی و تا چه درجه ای انجام پژوهش شما اهمیت دارد. برای تدوین اهمیت پژوهش باید به منابع مختلف، نکته ها و شواهدی که حامی اهمیت پژوهش شماست استناد نمایید. به علاوه لازم است که ابعاد اهمیت پژوهش خود را از لحاظ نظری و عملی برشمرید. در این راستا از منابع اصلی و مهمی که مربوط به زمینه علمی مورد مطالعه شماست به دقت بهره جویید و با خلاقیت به ارایه اهمیت پژوهش خویش بپردازید. ضمن آن که می توانید از منطق و نوشته های دیگر پژوهشگران برای نگارش این قسمت بهره بگیرید. سعی نمایید این بخش را به صورتی نو و بدیع ارایه دهید.

توضیحات بیشتر »

انواع مقاله علمی

به علت سردرگمی دانشجویان و سوالاتی که آنها پیرامون انواع مقالات علمی و چگونگی چاپ مقالاتشان در دسته های مختلف در کلاس های آکادمی تحلیل آماری می پرسند بر آن شدیم که به صورت مختصر انواع این مقالات و ویژه گی های هر دسته از این مقالات را برای محققان تشریح کرده و در مقالات بعدی سعی شود تا اجزا و ساختار هر یک از این مقالات را مورد بررسی قرار دهیم.

توضیحات بیشتر »

اجزای بیان مساله

به طور کلی در پیشنهاد پژوهش و در گزارش پژوهش بیان مساله از سه بخش اصلی تشکیل می شود: 1-بخش اول: این بخش برای تعریف مشکل پژوهش پیش بینی شده است. در این بخش باید کلیه متغییرهای اصلی مشکل را مطرح ساخت و روابط آنها را تشریح کرد. یکی از ابزارهایی که در این بخش می تواند مورد استفاده قرار گیرد، نمودار استخوان ماهی است. برای تشریح تمام ابعاد یک مشکل و رسیدن به زمینه هایی که در بروز یک مشکل می تواند موثر باشد از این نمودار استفاده می شود. نحوه کاربرد این ابزار به این صورت است که مشکل یا معلول در محل راس نمودار(قسمت سر ماهی) نوشته می شود و در قسمت باله های ماهی نیز علتهای مشکل درج می شود. می توان با طبقه بندی علل بروز، شاخه های فرعی و فرعی تر ایجاد کرد.

توضیحات بیشتر »