تیتر خبرها

کلیه مقالات

متغیرهای پنهان انعکاسی و ترکیبی

متغیرهای پنهان که غالباً در علوم اجتماعی نمایانگر سازه ها  Construct هستند به دو صورت می توانند طراحی شوند: انعکاسی  (Reflective) یا ترکیبی ( Formative) . نشانگرهای )سوالات( متغیرهای انعکاسی شبیه به هم و قابل معاوضه هستند و رابطه ی قوی بین آنها برقرار است .بنابراین اگر یکی از نشانگرها …

توضیحات بیشتر »

(Partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM

PLS.SEM

(Partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM این مقاله یکی از مقالات مرجع در حوزه مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزیی است که در آن علاوه بر بحث پیرامون استفاده از این ابزار در کسب و کار و مدیریت کسب و کار، به مقایسه ی دو رویکرد …

توضیحات بیشتر »

روایی در تحقیق کیفی

روایی در تحقیق کیفی با‌ وجود اینکه معیار روایی‌ ریشه‌ در پارادایم اثـبات گـرایی و کـمّی‌ دارد‌ محققان کیفی می‌توانند با تعریف مجدد این معیار بر مبنای هستی شناسی و روش‌ شناسی‌ تـفسیری از آن در جهت‌ ارتقاء‌ باورپذیری‌ و قابل دفاع بودن‌ تحقیق‌ خود بهره بگیرند. محققان کیفی در …

توضیحات بیشتر »

همبستگی کانونی(همبستگی بنیادی)

همبستگی کانونی

همبستگی کانونی(همبستگی بنیادی) تاکنون در کلاس‌های آکادمی تحلیل آماری ایران با انواع ضرایب همبستگی مثل وی کرامرز و دی سامرز و کاپای کوهن و ….. که متأسفانه در فضای علمی و پژوهشی کشور کمتر استفاده می‌شود آشنا شده ایم و بیان کردیم هنگامی‌که دو متغیر با انواع سطح سنجش nominal …

توضیحات بیشتر »

دوره های لیزرل، ایموس و اسمارت پی ال اس بهمن ماه آکادمی تحلیل آماری ایران

مدرسه پژوهش کمی و کیفی ایران

دوره  های لیزرل، ایموس و اسمارت پی ال اس بهمن ماه آکادمی تحلیل آماری ایران دوره آموزشی: دوره آموزشی 24ساعته صفر تا صد لیزرل(LISREL) و ایموس(AMOS)با رویکرد نگارش مقالات علمی پژوهشی و پایان نامه ها" با اعطای گواهی نامه بین المللی  زمان:چهارشنبه ،پنجشنبه وجمعه مصادف با 13 و 14 و …

توضیحات بیشتر »