تیتر خبرها

کلیه مقالات

اهمیت پژوهش

یکی از عناوین مهمی که لازم است به درستی در طرح پژوهشی، اعم از پروژه، پایان نامه و رساله بدان پرداخته شود، اهمیت پژوهش است. در اهمیت پژوهش لازم است مشخص نمایید که در چه زمینه ای، چه بخشی از آن، برای چه کسانی و تا چه درجه ای انجام پژوهش شما اهمیت دارد. برای تدوین اهمیت پژوهش باید به منابع مختلف، نکته ها و شواهدی که حامی اهمیت پژوهش شماست استناد نمایید. به علاوه لازم است که ابعاد اهمیت پژوهش خود را از لحاظ نظری و عملی برشمرید. در این راستا از منابع اصلی و مهمی که مربوط به زمینه علمی مورد مطالعه شماست به دقت بهره جویید و با خلاقیت به ارایه اهمیت پژوهش خویش بپردازید. ضمن آن که می توانید از منطق و نوشته های دیگر پژوهشگران برای نگارش این قسمت بهره بگیرید. سعی نمایید این بخش را به صورتی نو و بدیع ارایه دهید.

توضیحات بیشتر »

انواع مقاله علمی

به علت سردرگمی دانشجویان و سوالاتی که آنها پیرامون انواع مقالات علمی و چگونگی چاپ مقالاتشان در دسته های مختلف در کلاس های آکادمی تحلیل آماری می پرسند بر آن شدیم که به صورت مختصر انواع این مقالات و ویژه گی های هر دسته از این مقالات را برای محققان تشریح کرده و در مقالات بعدی سعی شود تا اجزا و ساختار هر یک از این مقالات را مورد بررسی قرار دهیم.

توضیحات بیشتر »

اجزای بیان مساله

به طور کلی در پیشنهاد پژوهش و در گزارش پژوهش بیان مساله از سه بخش اصلی تشکیل می شود: 1-بخش اول: این بخش برای تعریف مشکل پژوهش پیش بینی شده است. در این بخش باید کلیه متغییرهای اصلی مشکل را مطرح ساخت و روابط آنها را تشریح کرد. یکی از ابزارهایی که در این بخش می تواند مورد استفاده قرار گیرد، نمودار استخوان ماهی است. برای تشریح تمام ابعاد یک مشکل و رسیدن به زمینه هایی که در بروز یک مشکل می تواند موثر باشد از این نمودار استفاده می شود. نحوه کاربرد این ابزار به این صورت است که مشکل یا معلول در محل راس نمودار(قسمت سر ماهی) نوشته می شود و در قسمت باله های ماهی نیز علتهای مشکل درج می شود. می توان با طبقه بندی علل بروز، شاخه های فرعی و فرعی تر ایجاد کرد.

توضیحات بیشتر »

انتخاب استاد راهنما برای پایان نامه

بسته به طرح تحقیق، ممکن است فرصت انتخاب استاد راهنما را بیابید. انتخاب استادی که برای تحقیق شما مناسب باشد بسیار مهم است. زیرا ارزیابی شما را در فرایند تحقیق، عهده دار است و نقش فوق العاده ای را در اجرای آن دارد. نکات متععدی را در انتخاب استاد راهنمای خود در نظر بگیرید و هامیک و آکر در سال 1998 این ویژگی ها را برای اساتید راهنما برشمردند:

توضیحات بیشتر »

دفاع از پروپزال تحقیق کیفی

روش های تحقیق کیفی طراحی می شوند تا به محققان در درک آنچه مردم می گویند و انجام می دهند و نیز در شناخت بافت فرهنگی و اجتماعی زندگی انسان ها کمک نمایند. در واقع محقق امکان می دهد تا بافت یا محیطی را که در آن تصمیمات و کنش ها روی میدهد را بهتر ببیند و درک کند.

توضیحات بیشتر »