بیشتر بخوانید

کتاب مدل سازی معادلات ساختاری کلاین (kline، ۲۰۰۵)

کتاب مدل سازی معادلات ساختاری کلاین در کلاس های مدل سازی معادلات ساختاری آکادمی تحلیل آماری ایران با تدریس دکتر محسن مرادی، یکی از منابعی که بسیار روی آن تاکید می شود کتاب دکتر کلاین در سال ۲۰۰۵ و همچنین مقالات ایشان در این حوزه می باشد. در این مطلب این کتاب برای دوستان و عزیزانی […]

مدل سازی معادلات ساختاری
بیشتر بخوانید

An assessment of the use of partial least squares structural equation modeling in marketing research

مقالات مرجع تحلیل آماری پژوهش ها نمامی مطالب عنوان شده در کارگاه ها و دوره های آکادمی تحلیل آماری ایران بر اساس مقالات و منابع روز دنیا می باشد. از آنجا که عمده تحلیل های آماری انجام شده توسط مراکز و موسسات مختلف از نظر تمامی این مراجع غلط و ناقص است رسالت این موسسه […]

بیشتر بخوانید

نگرش سنجی در مطالعات مدیریت با تدوین طیف لیکرت

نگرش سنجی در مطالعات مدیریت با تدوین طیف لیکرت تهیه ی پرسش نامه و سایر ایزار اندازه گیری نقش مهمی در پژوهش های علوم اجتماعی و مطالعات مدیریتی  و علوم رفتاری ایفا می کند. مقیاس و پرسش نامه دو عبارتی است که گاه مترادف در نظر گرفته می شود و اگرچه این دو اصطلاح قابل […]

بیشتر بخوانید

دانلود کتاب راهنمای مدلسازی معادلات ساختاری برای نوآموزان به زبان انگلیسی

دانلود کتاب راهنمای مدلسازی معادلات ساختاری برای نوآموزان نوشته رائول و لوماکس در سال ۲۰۰۴ به زبان انگلیسی امید است مطالعه کتاب حاضر گام موثری در افزایش دانش کاربردی مدلسازی معادلات ساختاری برای بازدیدکنندگان سایت باشد. لینک دانلود تنها برای اعضا سایت قابل مشاهده است(تنها با درج ایمیل خود عضو سایت شده و از مزایا مختلف […]