• 3809
  • 3807

    آکادمی تجزیه و تحلیل آماری ایران

  • 6011

    دوره های بهار و تابستان ۹۸ آکادمی تحلیل آماری ایران

بیشتر بخوانید

دوره 5 روزه SPSS مقدماتی تا پیشرفته دیماه 1395

  آکادمی تحلیل آماری ایران برگزار می کند: دوره 5 روزه SPSS مقدماتی  تا پیشرفته دیماه 1395 دوره آموزشی: دوره آموزشی 40ساعته مقدماتی تا پیشرفته SPSS با رویکرد نگارش مقالات علمی پژوهشی و پایان نامه ها" با اعطای گواهی نامه بین المللی زمان: چهارشنبه، پنج شنبه و جمعه 15-16-17 دیماه  از ساعت 13 تا 21 و پنجشنبه و جمعه 23  و […]

بیشتر بخوانید
بیشتر بخوانید

سرقت علمی

سرقت علمی "دستبرد یا سرقت علمی"و اصطلاحاتی مانند دزدی یا سرقت علمی، ادبی یا فكری در فارسی، در برابر واژة Plagiarism به كار می‌روند.كاربرد این واژه در مفهوم «سرقت ادبی» را به «ماركوس والریوس مارتیلیوس» شاعر هجوسرای رومی سده نخست میلادی نسبت داده‌اند. وی خود را ارباب و صاحب و كلمات را برده خویش می‌دانست […]

بیشتر بخوانید
آینده پژوهی
بیشتر بخوانید

درآمدی بر آینده‌پژوهی

درآمدی بر آینده‌پژوهی   آینده‌پژوهی شیوهای از مطالعات علمی است که محقق ‌توسط آن می‌کوشد تا مشکلات فراروی پدیده موردتحقیقش را پیش از وقوعشان بیابد، آینده‌های بدیل و نحوه تحقق آن‌ها را بررسی کند و ازآنجاکه هر چه حال انتخاب شود موجب تغییر آینده خواهد شد، درک صحیحی از اولویت‌ها و حق تقدم‌ها در فرایند […]

بیشتر بخوانید
بیشتر بخوانید

مراحل انجام تحقیق تجربی

مراحل انجام تحقیق تجربی پیش از در مقالات گذشته پیرامون تحقیق تجربی و انواع میدانی و آزمایشگاهی آن و همچنین تفاوت های آن ها با یکدیگر آشنا شدیم. تحقیق تجربی یا آزمایشی یکی از دقیق‌ترین و کارآمدترین روشهای تحقیق است که برای آزمون فرضیه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد هدف این تحقیق بررسی تأثیر محرکها, روشها […]

بیشتر بخوانید
حجم نمونه در تحقیقات کیفی
بیشتر بخوانید

حجم نمونه در رگرسیون لجستیک

حجم نمونه در رگرسیون لجستیک اگرچه در ادبیات مربوط به رگرسیون لجستیک قواعد خاصی برای حجم نمونه و نیز حداقل نسبت تعداد نمونه به تعداد متغییر مستقل پیشنهاد نشده است، اما برخی نویسندگان در حوزه آمار چند متغییره حداقل حجم نمونه برای تحلیل رگرسیون لجستیک خوب را 100 نفر و برخی نیز 50 نفر عنوان […]

بیشتر بخوانید
بیشتر بخوانید

رگرسیون لجستیک

رگرسیون لجستیک همانطور که می دانیم ، برای انجام تحلیل رگرسیون خطی متغییر وابسته باید کمی و در سطح سنجش فاصله ای/نسبی باشد. اما گاهی اوقات اتفاق می افتد که متغییر وابسته تحقیق در مقیاس فاصله ای/نسبی نبوده و مقیاس آن به صورت اسمی( دووجهی یا چندوجهی) است. یکی از سوالات شرکت کنندگان در دوره […]

بیشتر بخوانید
بیشتر بخوانید

نمودارهای احتمال- احتمال و چارک-چارک

 نمودارهای احتمال- احتمال و چارک-چارک: -نمودار احتمال- احتمال(P-P) نمودار احتمال-احتمال(P-P) تابع توزیع تجمعی تجربی از یک متغییر را با یک تابع توزیع نظری خاص( به عنوان مثال، تابع توزیع نرمال استاندارد)مقایسه می کند. به عبارتی این نمودار برای آزمون تبعیت توزیع یم متغغیرر از یک توزیع مشخص به کار می رود. اگر توزیع متغییر از […]

بیشتر بخوانید