۰تا ۱۰۰ لیزرل (LISREL)وایموس (AMOS)

  دوره های آموزشی ۰ تا ۱۰۰ لیزرل و ایموس توسط آکادمی تحلیل آماری ایران برگزار می شود آکادمی تحلیل آماری ایران برگزار می کند: دوره  های آموزشی ۰تا ۱۰۰ لیزرل (LISREL)وایموس (AMOS)    نام دوره آموزشی: دوره آموزشی ۱۴ ساعته صفر تا صد لیزرل (LISREL)با رویکرد نگارش مقالات علمی پژوهشی و پایان نامه ها"  زمان:پنج شنبه و جمعه 3و 4  تیرماه ۹۵ […]