• 3809
  • 3807

    آکادمی تجزیه و تحلیل آماری ایران

  • 5452
  • 5522
  • 5630
بیشتر بخوانید

آشنایی با روش مطالعه موردی

آشنایی با روش مطالعه موردی یکی از استراتژی های تحقیق کیفی که در دوره های کیفی آکادمی تحلیل آماری به آن اشاره شد، مطالعه موردی است. روش مطالعه موردی یکی از متداولترین استراتژی های تحقیق کیفی محسوب می شود. اين رويكرد يك روش يا شیوه نیست بلكه نوعي استراتژي پژوهشي است. درون اين استراتژي روشها […]

بیشتر بخوانید

ثبت نام دوره های آذر و دی ماه آکادمی تحلیل آماری ایران آغاز شد

عنوان: دوره ویژه چهار روزه صفر تا صد لیزرل و ایموس با رویکرد نگارش مقالات دوره های اس پی اس اس، لیزرل، ایموس و اسمارت پی ال اس آکادمی تحلیل آماری ایران ۱–دوره آموزشی جامع  چهارروزه صفر تا صد مدلسازی معادلات ساختاری با نرم افزارهای لیزرل و ایموس Lisrel,Amos ۲-دوره آموزشی  جامع  پنج روزه تحلیل کمی […]

بیشتر بخوانید

ثبت نام دوره های آبان و آذر ماه

ثبت نام دوره های آبان و آذر ماه آکادمی تحلیل آماری ایران آغاز شد   ۱-دوره پیشرفته  معادلات ساختاری ویژه کسانی که قبلا هر سه دوره لیزرل و ایموس و اسمارت پی ال اس را طی نموده اند ۲-دوره آموزشی جامع تحلیل کمی با نرم افزار Spss ۳-دوره آموزشی جامع تحلیل کیفی با نرم افزار […]

بیشتر بخوانید

ثبت نام دوره های مهرماه ۱۳۹۶آکادمی تحلیل آماری ایران آغاز شد

کارگاه آموزشی: کارگاه ویژه آموزشی پنج روزه صفر تا صد لیزرل و ایموس(Lisrel&Amos) با رویکرد نگارش مقالات علمی پژوهشی و پایان نامه ها" با اعطای گواهی نامه بین المللی ازانگلستان  زمان: چهارشنبه،پنجشنبه، جمعه،شنبه ،یکشنبه ؛ پنجم،ششم،هفتم،هشتم و نهم مهرماه ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۳۰ تا ۲۱:۳۰ هزینه ثبت نام شرکت کنندگان آزاد:۵۵۰ هزار تومان هزینه ثبت نام دانشجویی:۵۰۰ هزار تومان […]

بیشتر بخوانید

نمونه مدل MIMIC

در نوشته پیشین در مورد مدل های ویژه ای در معادلات ساختاری تحت عنوان مدل های MIMIC و بیان نمودیم که این مدل ها مدل های ویژه ای هستند و مدل MIMIC که مخفف  Multiple Indicators and  MultIple Causesمی باشد و به مدل های ساختاری با معرف های چند گانه و علل چند گانه معروف می […]

بیشتر بخوانید

مدل های MIMIC در مدل سازی معادلات ساختاری

مدل های MIMIC در مدل سازی معادلات ساختاری مدل MIMIC که مخفف  Multiple Indicators and  MultIple Causesمی باشد و به مدل های ساختاری با معرف های چند گانه و علل چند گانه معروف می باشد. باید همین ابتدای بحث بیان کنیم که این مدل ها، مدل های خاصی هستند که مطابق با نظر هنسلر ۲۰۰۹ […]

بیشتر بخوانید

حجم نمونه در نمونه گیری طبقه ای

حجم نمونه در نمونه گیری طبقه ای در مطالب قبلی بیان شد که در نمونه گیری تصادفی ساده برای هر یک از واحد ها شانس و احتمال برابر در نظر می گیرند. این بدان دلیل است که اطلاعی از واحد های جامعه در دست نیست ولی اگر اطلاع داشته باشیم که تفاوت بین واحد ها […]