slide_7
بیشتر بخوانید

تحلیل عاملی چيست؟

در برخی تحقیقات به دلایل مختلف با حجم زیادی از متغیرها روبرو هستیم. برای تحلیل دقیق تر و رسیدن به نتایج علمی تر و در عین حال عملیاتی تر، پژوهشگر به دنبال کاهش حجم متغیرها و تشکیل ساختار جدیدی برای آنها است و به این منظور از روش تحلیل عاملی استفاده می کند. نخستين كار […]

دوره آموزشی صفر تا صد ایموس
بیشتر بخوانید

دوره آموزشی کاربردی صفر تا صد  ایموسAMOS

 دوره آموزشی:دوره آموزشی ۱۶ساعته صفر تا صد  ایموسAMOSبا رویکرد نگارش مقالات علمی پژوهشی و پایان نامه ها" با اعطای گواهی نامه بین المللی  زمان:پنجشنبه، جمعه مصادف با ۱۳ و ۱۴ آبان ماه ۱۳۹۵ از ساعت ۱۳ تا ۲۱ هزینه ثبت نام شرکت کنندگان آزاد۲۵۰ هزار تومان هزینه ثبت نام دانشجویی۲۰۰هزار تومان مدرس:دکتر محسن مرادی محل تشکیل:آکادمی […]

imagesstructural
بیشتر بخوانید

مدل اندازه گیری و ساختاری در ایموس

در كل، دو مسئله اساسي در استنباط علّي از مسائل رفتاري و اجتماعي وجود دارد كه عبارت اند از؛  1). اندازه گيري. در مدل هاي اندازه گيري همواره دو سئوال اساسي مطرح است اولين سئوال اين است كه آيا شاخص ها، يا متغيرهاي مشاهده شده به كار رفته در مدل، همان چيزي را اندازه مي […]

download1
بیشتر بخوانید

داده های مقطعی(Cross-sectional data)

داده های مقطعی(Cross-sectional data) در آمار و اقتصاد؛ داده های مقطعی یا یک مقطع از یک جامعه مورد مطالعه نوعی از داده می باشند که با مشاهده تعداد زیادی آزمودنی (از قبیل اشخاص، کارخانجات، کشورها یا نواحی) در یک نقطه مشابه از زمان یا قطع نظر از تفاوت در زمان گردآوری شده اند. تحلیل داده های مقطعی […]

pngbase647051aa9d38726820
بیشتر بخوانید

مدل اندازه گیری ترکیبی

مدل اندازه گیری ترکیبی علیرغم مطالعات روبه افزونی که در ارتباط با اندازه گیری ترکیبی دیده می شود، هنوز بیشتر تحقیقات به کمک سنجه های انعکاسی انجام میشود. بااین حال پژوهشگران رشته های مختلف علمی برای آگاهی بخشیدن به جامعه دانشگاهی نسبت به وجود معرفهای ترکیبی )معرف های علت یا سببی( اقداماتی مانند: اثبات تناسب […]

downloadq
بیشتر بخوانید

نکات کليدي در پرسشنامه

نکات کليدي در پرسشنامه ۱- سؤالات پرسشنامه بايد مبتني بر متغيرهاي موجود در فرضيات تحقيق باشد . ۲- پرسشنامه نبايد طولاني باشد . ۳- سؤالات پرسشنامه نبايد کلي و مبهم طرح شوند . ۴- بهتر است براي سؤالات پرسشنامه فهرست واژگان کليدي طراحي شود . ۵- پرسشنامه بايد داراي يک مقدمه ( بيان اهميت و […]

kmo2
بیشتر بخوانید

شاخص KMO معیاری برای «کفایت نمونه گیری»

شاخص KMO معیاری برای «کفایت نمونه گیری» یکی از مفاهیمی که در مورد آن کج فهمی وجود دارد، شاخص KMO است. در تحلیل عاملی اکتشافی که یک روش آماری رها از مدل است، هیچ فرضیه ای از پیش وجود ندارد و پژوهشگر بایستی معرف هایی (براساس نظریه ها یا نظر متخصصان و …) را انتخاب […]