تیتر خبرها

محاسبه گر تبدیل کواریانس به همبستگی و برعکس

محاسبه گر تبدیل کواریانس به همبستگی و برعکس

پیش از این مقاله در مقاله ای دیگر تحت عنوان تفاوت ماتریس کوارانس و ماتریس همبستگی به صورت عملیاتی تفاوت بین دو ضریب کواریانس و همبستگی بیان گردید و هم در آن مطلب و هم در کلاس های آکادمی تحلیل آماری ایران بیان کردیم که تمامی نرم افزارهای آماری جهان رابطه ی دو متغیر را در دو حالت غیر استاندارد و استاندارد تخمین می زنند. در آن مقاله از طریق دو نرم افزار amos و spss نشان دادیم که در حالت غیر استاندارد تخمین رابطه دو متغیر در حقیقت کواریانس بین دو متغیر است و در حالت تخمین استاندارد آن ضریب همبستگی بین دو متغیر است. بنابراین ضریب همبستگی بین دو متغیر را در واقع همان کواریانس بین دو متغیر است که استاندارد شده است. یعنی کواریانس استاندارد شده دو متغیر، ضریب همبستگی بین دو متغیر گفته می شود.

خوب همین بحث کوتاه را می توان به جداول یا ماتریس های کواریانس و همبستگی تعمیم داد. ماتریس کواریانس که در حقیقت همان اسم کوتاه شده ی ماتریس واریانس-کواریانس است در حقیقت جدولی است که روی قطر اصلی آن واریانس های هر متغیر و روی خانه های دیگر کواریانس بین متغیر ها به صورت دو به دو قرار دارد. ماتریس همبستگی در حقیقت همان استاندارد شده ی ماتریس کواریانس است که روی قطر اصلی آن عدد یک و روی خانه های دیگر همان ضرایب همبستگی بین متغیر ها، دو به دو قرار دارد.(مرادی و میرالماسی، 1398، 89)

در این مقاله از طریق دو محاسبه گر به صورت خودکار نشان می دهیم که چگونه می توان ضریب کواریانس را به ضریب همبستگی و برعکس ضریب همبستگی را به ضریب کواریانس تبدیل نمود.

محاسبه گر تبدیل ضریب کواریانس به ضریب همبستگی

این محاسبه گر نیاز به سه مقدار دارد. یعنی اگر بخواهیم ضریب کواریانس دو متغیر را به ضریب همبستگی تبدیل نماییم باید مقدار کواریانس دو متغیر، انحراف معیار متغیر اول و انحراف معیار متغیر دوم را به محاسبه گر داد تا برای شما به صورت زیر ضریب همبستگی را محاسبه نماید.

Pearson correlation coefficient formula

محاسبه گر تبدیل ضریب همبستگی به ضریب کواریانس

این محاسبه گر نیاز به سه مقدار دارد. یعنی اگر بخواهیم ضریب همستگی دو متغیر را به ضریب کواریانس تبدیل نماییم باید مقدار همبستگی دو متغیر، انحراف معیار متغیر اول و انحراف معیار متغیر دوم را به محاسبه گر داد تا برای شما به صورت زیر ضریب کواریانس را محاسبه نماید.

Covariance value formula

برای محاسبه ضریب همبستگی از ضریب کواریانس از اینجا  وارد شوید 

برای محاسبه ضریب کواریانس از ضریب همبستگی از اینجا  وارد شوید 

منابع

  • Moradi, M., & Miralmasi, A. (2020). Pragmatic research method. (F. Seydi, Ed.) (1st ed.). Tehran: School of quantitative and qualitative research. Retrieved from https://analysisacademy.com/
  • Cohen, J., Cohen, P., West, S.G., and Aiken, L.S. (2003). Applied Multiple Regression/Correlation Analysis for the Behavioral Sciences (3rd edition). Mahwah, NJ: Lawrence Earlbaum Associates.

خواندن مقالات زیر به محققین عزیز توصیه می شود

از کپی کردن مطالب سایت یا کانال بدون ذکر منبع خودداری شود.

آدرس کانال تلگرام: https://telegram.me/analysisacademy

درباره ی admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *