تیتر خبرها
مدل سازی معادلات ساختاری

شرحی بر تفاوت نرم افزار AMOS با LISREL

نرم افزار آموس

آرکوبلAmos را برنامه ای توصیف می کند که برای کاربرد ساده طراحی شده است و خصیصه اصلی آن این است که مدل سازی معادله ساختاری را به شیوه ای ترسیمی ارائه می دهد به نحوی که می توان به سرعت مدل ها را تعریف ، محاسبات را انجام و در صورت نیاز آنها را به سادگی اصلاح کرد.در این نرم افزار جعبه ابزاری وجود دارد که به کاربر در ترسیم انواع نمادها یاری رسانده و به خوبی امکان تغییر و اصلاح مدل ترسیم شده را فراهم می آورد.

Amos در ابتدا با این هدف طراحی شد ه که به امر آموزش مدل سازی معادله ساختاری یاری رساند و شاید به همین دلیل است که تقریبا هیچ پیش فرضی در مدل ترسیم شده وجود ندارد و همه چیز باید توسط کاربر تعریف شود.این چنین خصیصه ای هر چند در ابتدا ممکن است در ابتدا مشکل ساز به نظر برسد اما در واقع پس از انجام چند تمرین کاربر به خوبی با انواع پارامترهای موجود در یک مدل تدوین شده آشنا می شود.موضوعی که در LISREL به علت پیش فرض بودن بسیاری از پارامترها اتفاق نمی افتد.

نخستین نسخهٔ این نرم‌افزار در سال ۱۹۶۸ پس از تاسیس «نرمن نی» منتشر شد، شرکت سازنده این نرم افزار همان شرکت سازنده نرم افزار spss می باشد که از ورژن 16 به بعد نرم افزار spss این نرم افزار نیز بر روی آن موجود است.

 

ویژگی های Amos :

آموس فراتر از توانمندی های معمول نرم افزارهای مدل سازی رفته و به عنوان مثال به خوبی می تواند بر اساس جدیدترین روش های آماری در مورد نحوه برخورد با داده های مفقود شده به جایگزینی آنها دست زند.   نگارش جدید آموس نه تنها کلیه ویژگی های نرم افزارهایی نظیر لیزرل را داراست بلکه خصایص منحصر به فردی دارد که آن را از سایر نرم افزارهای مدل سازی متمایز ساخته است.

آموس مدل ترسیم شده در صفحه میانجی را به عنوان مدل می پذیرد و خروجی های آن به خوبی و با کیفیت بالا قابل انتقال به سایر برنامه های تحت ویندوز است.کاربر این امکان را دارد که با تغییر قلم ها، رنگ ها، ضخامت پیکان ها، اندازه پارامترها و مکان قرار گرفتن آنها مدل مدون را به زیباترین شکل و مطابق با سلیقه خود درآورد.یکی از مهم ترین  خصایص این نرم افزار در ویرایش جدید آن است که با استفاده از روش بیزی می تواند به برآورد پارامترها در مدل هایی بپردازد که متغیرهای حاضر در آن ها از نوع مقوله ای رتبه ای یا اسمی هستند.خصیصه ای که در نگارش اولیه این این نرم افزار وجود نداشت. به طور کلی مدل سازی معادله ساختاری بیزی از خصایص بسیار مهم و جذابAmos  است.

از دیگر ویژگی های این نرم افزار عبارتند از:

-امکان مدیریت داده ها به اشکال مختلف را داراست و به خوبی می تواند داده ها را در قالب های مختلف چه به شکل خام و چه به شکل ماتریس های واریانس- کوواریانس یا همبستگی از سایر نرم افزارها فراخواند.

-توانایی مدیریت داده های چند گروهی است به نحوی که می توان مدل ها را برای نمونه های مختلف مورد آزمون قرار داد و نتایج را به سادگی با یکدیگر مقایسه کرد.

-به خوبی از توانایی وارسی نرمال بودن تک متغیره و چند متغیره برخوردار است

 می تواند به خوبی با داده های پرت رفتار کند.

-امکان برآورد پارامترها با روشهای مختلف را داراست که از جمله آنها می توان به حداکثر درست نمایی، حداقل مربعات تعمیم یافته، حداقل مربعات غیر وزنی و حداقل مربعات غیر وابسته به مقیاس اشاره کرد.

-در این نرم افزار همچنین امکان استفاده از روش خودگردان سازی برای برآورد اعتبار پارامترهای برآورد شده، مقایسه مدل های مختلف با داده های یکسان و مقایسه روش های مختلف برآورد برایانتخاب بهترین آنها در یک موقعیت خاص پژوهشی وجود دارد

-علاوه بر موارد ذکر شده زیبایی و جذابیت این نرم افزار به علاوه وجود یک جعبه ابزار متنوع  و کاربردی را باید به خصایص ذکر شده افزود.

خروجی های این نرم افزار بسیار مفصل است  و به طور خاص در رابطه با برآوردهای انجام شده برای پارامترهای مختلف امکان مقایسه نتایج با  مدل های استقلال و اشباع شده را فراهم می آورد.چنین ویژگی در تفسیر نتایج حاصله به محقق بسیار کمک می کند. در مجموع در خروجی های متنی جداول بسیار متنوعی ارائه می شود که می تواند نیاز کاربران با اهداف متفاوت را به خوبی برآورده سازد( قاسمي، 1389)

تفاوت بین AMOS و LISREL

یکی از سوالات مطرح شده تفاوت بین لیزرل و آموس است. پژوهش ها نشان می دهد در کاربرد مدل معادلات ساختاری و تحلیل مسیر این دو نرم افزار با هم تفاوت معناداری ایجاد نمی کنند. بنابراین کاربر می تواند به جای استفاده از لیزرل از نرم افزار آموس استفاده نمایید. اما شاخص هایی که هر کدام ارائه می دهند متفاوت است. علاوه بر این نرم افزار لیزرل کاربرد های دیگری دارد که آموس فاقد آن است به عنوان مثال ضرایب همبستگی دو رشته ای و چند رشته ای فقط از طریق نرم افزار لیزرل قابل دستیابی است.

انواع نگارش نرم افزار آموس:

آموس دارای دو نگارش دانشجویی و کامل است : نگارش دانشجویی آن مجانی و از طریق وب سایت زیر در دسترس است: www.amos.development.com/download  و محدودیت آن این است که بیش از هشت متغیر مشاهده شده نمی توانیم داشته باشیم .

کاربردهای این نرم افزار :

–    تعیین روابط بین متغیر ها

–    یافتن مدل مناسب برای دادها

–    استفاده از نمودارها برای تعیین روابط

-کاربرد جالب ان برای چگونگی و چرایی دادها

–     فضایی برای مجال استفاده از موارد گرافیکی

–     تحلیل چند گانه    

–     قابلیت ترکیب مدل ها

هر چند هدف اصلی از طراحی این نرم افزار، مدل سازی است اما قابلیت اجرای مجموعه ای از تحلیل های کمی و آماری معمول نیز به وسیله آن وجود دارد.

دو نوع متغیر اصلی در ترسیم مدل وجود دارد:

1متغیر های پنهان: نمی توان آنها را مستقیما مشاهده یا مورد سنجش قرار داد .متغیرهای پنهان به طور غیر مستقیم مشاهده و اندازه گیری می شوند   

2متغیر های مشاهده شده : مجموعه متغیر هایی هستند که ما به منظور تعریف یا استنباط متغیرهای پنهان یا سازه  به کار می بریم .

نرم افزار تحلیل آماری آموس جهت محاسبات تحلیل عامل و مدل معادلات ساختاری استفاده می‌شود. خروجی نرم‌افزار آموس به صورت گرافیکی بوده و لذا درک مطلب را تسهیل می‌کند.

امکانات نرم افزاری و سخت افزاری جهت اجرای Amos :

1-  سیستم عامل Microsoft Windows XP یا Microsoft Windows Vista

2-حداقل 256 مگابایت RAM و 125 مگابایت فضای آزاد

 شروع به کار آموس:

چندین روش برای شروع به کار با آموس وجود دارد:

صفحه اصلی آموس:

این صفحه به چهار قسمت فرعی قابل تقسیم است:

–  فهرست اصلی در قسمت بالا که از چپ به راست شامل گزینه های File تا Help است و هر کدام شامل گزینه های متعددی می شوند.

پرکاربردترین گرینه های فهرست اصلیviewو analysis هستند که امکانات مختلفی برای انجام محاسبات لازم در اختیار کاربر قرار می دهند.

–  جعبه ابزار در سمت چپ که به ویژه امکان ترسیم و اصلاح مدل تدوین شده را توسط کاربر فراهم می آورد.

–  صفحه میانجی در سمت راست که فضای لازم را برای ترسیم مدل تدویین شده در اختیار کاربر قرار میدهد.نتایج یا خروجی ها در قالب نمودار نیز بر روی همین صفحه نمایان می شوند.

–  قسمت میانی با کادرهای شش گانه

مراحل اجرایی استفاده از آموس :

– تهیه فایل داده ها با استفاده از SPSS : فایل داده های مورد نظر باید شامل کلیه متغیرهای مشاهده ای باشد.

–  ترسیم مدل تدوین شده در صفحه میانجی AG

– مشخص کردن جزئیات تحلیل شامل موارد مورد نیاز در خروجی و  تغییر شیوه برآورد پارامترها

–  اجرای تحلیل و برآورد پارامترها

  تهیه فایل داده ها با استفاده ازSPSS :

فایل داده ها به سه شکل می تواند تهیه گردد:

–  فایل حاوی داده های خام

– فایل حاوی ماتریس واریانس- کوواریانس برگرفته از داده های خام

–  فایل حاوی ماتریس همبستگی، میانگین و انحراف معیار برگرفته از داده های خام

ترسیم مدل تدوین شده در Amos Graphics

–  رسم متغیر پنهان با استفاده از نماد  بیضی

–  رسم متغیرمشاهده شده با استفاده از نماد مستطیل

–  افزودن متغیر خطا های مرتبط با متغیرهای پنهان و مشاهده شده

–  نامگذاری متغیرهای پنهان و مشاهده شده

 محسن مرادی

بعد از خواندن این مقاله، مقالات زیر به شما پیشنهاد می شود.

  1. نرم افزار های مورد استفاده برای مدل سازی معادلات ساختاری
  2. اشتباهات رایج در استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری
  3. مدل های بازگشتی یا دارای تاثیر متقابل در ایموس
  4. چرا از مدلسازی معادله ساختاری استفاده می کنیم؟
  5. نام علمی پارامتر های مدل سازی معادلات ساختاری
  6. مدل MIMIC

مطالب این سایت توسط خود سایت تولید شده بنابراین در صورت استفاده منبع سایت ذکر شود.

درباره ی admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *