تیتر خبرها

سوگیری یا تورش انتشار در فراتحلیل

سوگیری یا تورش انتشار در فراتحلیل

پیش از این در کلاس های مرور سیستماتیک و فراتحلیل آکادمی تحلیل آماری ایران پیرامون انواع تورش یا سوگیری ها در مطالعات فراتحلیل بحث صورت گرفت و دیدیم چگونه سوگیری های زبانی ، انتخابی و استنادی ایجادمی شوند و میتوان آن ها را کاهش داد.

اما باید بیان کرد که هر یک از مطالعات مورد بررسی در فراتحلیل یا انواع دیگر مطالعات پژوهشی و سیستماتیک خواه کمی و خواه کیفی، از راه های متعددی می تواند به تحلیل ها یا نتیجه گیری های توام  با خطا یا تورش منجر گردد.

این خطاها شامل اثرات مربوط به انتشار نتایج مثبت و عدم انتشار نتایج منفی، وزن دادن نتایج همه مطالعات مربوط به بررسی یک پرسش پژوهشی واحد به طور یکسان است در حالی که ممکن است میان آن ها از لحاظ کیفیت تفاوت فاحش وجود داشته باشد، آزمون های چندگانه یک فرضیه از یک مطالعه واحد، عدم اطمینان نسبت به ضریب توافق یا ضریب اعتبار میان رتبه دهندگان درکد گذاری ویژگی های مطالعه می باشند، هر یک از این موارد، مسائل دشوار و اغلب زیرکانه ای برای فرا تحلیل ارائه می دهند.

با آن که، برای حل این دشواری ها استراتژی های گوناگونی پیشنهاد شده است و برنامه های کامپیوتری متعددی نیز برای کشف حضور سوگیری یا تورش انتشار و ارزیابی نقش و اثر آن در تحلیل روش های چندگانه ای پیشنهاد کرده اند، اما مشکل اساسی درباره بسیاری از این مسائل هنوز به جای خود باقی مانده است.

با وجود این فرا تحلیل مانند هر مطالعه دیگری تنها موقعی خوب است و میتوان به نتایج آن اطمینان داشت که داده های بکار رفته در آن خوب باشد؛ یعنی مشکلاتی مانند گزارش ناقص و ناکامل داده ها، عدم استقلال، تورش انتشار و تورش پژوهش اگر مورد چاره اندیشی قرار نگیرند، نتایج فراتحلیل را مخدوش می کنند.

توجه شود مطالعاتی که نتواند حجم نمونه و واریانس را گزارش دهد نمیتواند در فرا تحلیل جای گیرد و برای آن در ترکیب اندازه اثر ها سهمی قائل شد یا اگر در یک مطالعه بیش از یک پارامتر به کار رود در آن صورت پارامتر ها از یکدیگر مستقل نخواهند بود، برای تصحیح این عدم استقلال باید تحلیل های جداگانه ای اجرا شود و یا فقط یک پارامتر مورد بررسی قرار گیرد.

در واقع اگر بخواهیم کمی به زبان ساده تر بیان کنیم فرهنگی بر ژورنال ها و حتی خود محققین حکمفرما است که در.آن مطالعاتی که فرضیه آن ها از نظر آماری معنادار است بیش از مطالعات غیر معنادار منتشر می شوند و روزنتال در سال ۱۹۷۹ این مطلب را تحت عنوان مسئله کشوی بایگانی نامید زیرا این گونه نقل کرد که مطالعات با نتایج آماری غیر معنادار احتمال بیشتری دارند که در کشوی بایگانی ضبط شوند.

البته بسیاری از فراتحلیل گران خبره برای مطالعات منتشر شده و منتشر نشده تحلیل های جداگانه ای را انجام می دهند و تفاوت آن ها را از نظر معناداری آماری بررسی می کنند. البته تشخیص تعداد این مطالعات که عدم حضورشان ایجاد کننده تورش انتشار است توسط آزمون های مختلفی انجام می پذیرد که در مقالات بعد به یکایک این آزمون ها اشاره می شود.

 

از کپی کردن مطالب سایت یا کانال بدون ذکر منبع خودداری شود.

آدرس کانال تلگرام: https://telegram.me/analysisacademy

 

درباره ی admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *