آموزش مراحل انجام فراتحلیل

آموزش مراحل انجام فراتحلیل

مراحل انجام فراتحليل از نظر پژوهشگران اين عرصه كم وبيش يكسان است و سير فرايند انجام فراتحليل را به شش مرحل ه متوالي تقسيم « راث » و « شل » . مشخصي دارد كرده اند:

 1. بيان روشن و واضح مسئله و فرضيه ها،
 2. تعيين معيارهاي ورود مطالعات مستقل به فراتحليل،
 3. جست وجو و بازيابي منابع و مطالعات مرتبط،
 4. كدگذاري داده ها و تحليل هاي آماري مطالعات انتخاب شده،
 5. تلخيص و گزارش نتايج،
 6. تبيين كاربردهاي نتايج حاصل .

هر نوع تصميم گيري در هر يك از اين مراحل نقشي تعيين كننده در نتايج فراتحليل دارد(راث و شل، ۱۹۹۲). در اين بخش، اين مراحل بيشتر با تكيه بر نظرات آنکلم، ۲۰۰۸ تشريح مي شوند.

فراتحليل گر ابتدا بر حسب علاقه و توانايي خود، حوزه اي خاص را برمي گزيند كه نتايج مطالعات مختلف در باب مسائل آن حوزه متناقض و نيازمند واكاوي جامع باشد . بنابراين، در اين مرحله چنين فرض مي شود كه فراتحليل گر تا حدي از حوز ه پژوهشي، مسئله موردنظر و متون منتشرشده در آن آگاهي دارد و خلأ ها و تناقضات را مي شناسد .

سپس وي براساس اهداف فراتحليل به تدوين سؤال هايي معين و فرضيه هاي واضح براي پژوهش مي پردازد. اين سؤال ها بايد علمي، مبتني بر نظريه و آزمون شدني باشند و پاسخ به آنها در عرصه عمل به كار آيد. براي كاهش احتمال سوگيري در مراحل بعد، فراتحليل گر به تدوين پروتكل پژوهش اقدام مي كند كه روش هاي جست وجو و انتخاب متون، و طرز استخراج و تحليل داده ها را به تفصيل دربردارد. وي در ادامه، به جست وجو و گردآوري مطالعات لازم براي ورود به تحليل اقدام مي كند.

تدوين راهبردهايي دقيق و جامع براي جست وجوي متون پژوهشي مرتبط با هدف فراتحليل در اين مرحله لازم است. هرچه اين راهبردها دقيق و مناسب طرح شوند، احتمال بازيابي متون مرتبط بيشتر مي شود و يافته هاي حاصل از فراتحليل اطمينان پذيري بيشتري مي يابند. در مرحله جست وجو و بازيابي متون مرتبط جست وجويي جامع لازم است . بايد تمامي پايگاه ها ي اطلاعاتي تمام متن و كتابشناسي ها، نمايه نامه ها و چكيده نامه ها را براي بازيابي متون مربوط به مسئله پژوهشي ماخذ مطالعات مد نظر جست وجو كرد. براي اطمينان بيشتر حتي لازم است منابع و ماخذ بازیابی شده را هم جستجوكرد. جست وجوي ناقص متون نتايج حاصل از فراتحليل را مخدوش مي كند.

همزمان، معيارهاي ورود مطالعات بازيابي شده به فراتحليل تعيين مي شوند . مسئله پژوهشي و تعاريف متغيرهاي ملحوظ در فرضيه هاي مورد آزمون در فراتحليل اين معيارها را تعيين مي كنند. از جمله اين معيارها مي توان به مطرح شدن جزئيات روش شناختي مرتبط با متغيرهاي مورد بررسي در فراتحلیل، ذكرشدن ابزارهاي گردآوري داده ها و نمونه گيري، و عرضه كافي نتايج در قالب اطلاعات آماري اشاره كرد . همچنين كيفيت مطالعات وارد شده به فراتحليل نيز از نظر نوع مدرك، تخصص نويسندگان، طرز نمونه گيري، اندازه نمونه، روايي و پايايي ابزارهاي به كاررفته در آنها و غيره وارسي مي شود. معمولاً كيفيت اين مطالعات را چندين (حداقل دو نفر ) ارزياب مستقل بررسي مي كنند تا سوگيري احتمالي ناشي از وارسي ارزيابي منتفي شود . در بررسي كيفيت مطالعات دو عامل روايي دروني (درستي روش پژوهش و نبود سوگيري) و روايي بيروني (قابليت تعميم پذيري و درستي نتايج) بسيار اهميت دارند .

تعداد مطالعات وارد شده به فراتحليل مي تواند حداقل دو مطالعه هم باشد، اين تعداد برحسب تعداد متغيرها و نوع روابط مطرح بين آنها، از قبيل تفاوت ميانگين ها و روابط همبستگي بين متغيرها متفاوت است.(هانتر و همکاران، ۱۹۸۲ پیشنهاد می کنند که تعداد این مطالعات حداقل باید ۲۰ تا باشد.

اكنون بايد داده هاي لازم را از مطالعات مستقل انتخاب شده استخراج و خلاصه كرد. اين مرحله به دقت كافي نياز دارد و بهتر است براي كاهش خطا با استفاده از سياهه وارسي مناسبي، دست كم دو نفر به استخراج و تلخيص نتايج مورد نظر بپردازند. براي اينكه بتوان نتايجي معقول و درست از مطالعات به دست آورد، لازم است تمامي مطالعات مرتبط از اين نظر به دقت بررسي شوند. نه تنها بايد متغيرهاي يكسان را در اين مطالعات وارسي كرد، بلكه آنها بايد در واحدهاي قابل مقايسه نيز اندازه گيري شوند تا بتوان نتايج را به صورت منطقي تركيب كرد. اكنون زمان انجام مرحله آماري فراتحليل فرا مي رسد. رويكرد آماري به فراتحليل و مهم ترين روش هاي آماري مورد استفاده در آن در زير خلاصه شده اند.

در مقالات دیگر و همچنین دوره های فراتحلیل با نرم افزار cma2 که در آکادمی تحلیل آماری ایران برگزار می شود پیرامون مباحث آماری و کاربرد های آن و چگونگی نگارش مقاله یا فصل چهارم رساله ها بر اساس آن مفصل بحث خواهد شد.

مقالات مرتبط

آشنایی با فرا تحلیل

فرا تحلیل چیست

رویکرد های آماری فرا تحلیل

 

از کپی کردن مطالب سایت یا کانال بدون ذکر منبع خودداری شود.

آدرس کانال تلگرام: https://telegram.me/analysisacademy

1 دیدگاه

 • کتایون / اردیبهشت ۳۰, ۱۳۹۷ در تاریخ ۴:۲۲ ق.ظ

  مقالات مرجع تنن هاوس و bryne  رو اگرلمکانش هست در سایت قرار دهید.

  پاسخ دادن

پاسخ دهید

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud