تیتر خبرها

ویژگی های عنوان مقاله آی اس آی

عنوان، یکی از قسمتهای مهم و جزء لاینفک مقاله است؛ چرا که نشاندهنده ماهیت مقاله است. عنوان، یکی از آن عواملی است که در یافتن مقاله و دیده شدن آن توسط پژوهشگران  به ویژه در دنیای مجازی  تأثیر مستقیم دارد. به عبارت ساده تر،عنوان، اولین قسمتی از مقاله است که توجه خواننده را جلب میکند و او را ترغیب میکند تا به سراغ قسمتهای بعدی مقاله برود )معمولاً پژوهشگر با خواندن عنوان تصمیم میگیرد که آیا کل مقاله را بخواند یا خیر( ولی هنوز کسانی هستند که به انتخاب یک عنوان خوب برای مقاله دقت نمیکنند. مهمترین راهکار پیشنهادی برای رفع این مشکل آن است که عنوان، بعد از پایان یافتن نگارش متن اصلی مقاله )و حتی بعد از نوشتن چکیده( نوشته شود و در این مسیر شاید نیاز باشد که عنوانهای مختلفی مورد بررسی و بازنگری قرار گیرند تا در نهایت بتوان یک عنوان مناسب را برگزید. در ضمن، یک عنوان مناسب باید فاکتورها و نکات زیر را  علاوه بر خواستههای مجله  در خود داشته باشد:

· ایده اصلی مقاله را به طور خلاصه بیان کند وهدف اصلی مقاله را نشان دهد.

· باید با خواندن عنوان بتوان محتوای مقاله را پیش بینی کرد.

· تا حد امکان در عنوان به نتایج پژوهش، اشارهای نشود.

· با موضوع اصلی مقاله) آنچه که تحقیق در موردش انجام گرفته و جوهره مقاله است (شروع شود.

· متغیرهای مورد بحث و روابط بین آنها را معرفی کند.

· سؤالاتی که در مقاله به آنها پاسخ داده شده است یا فرضهایی که در مقاله مورد آزمون قرار گرفته اند را پوشش دهد.

· حتی المقدور از عباراتی مانند "an investigation of …" ، "studies on …" و "analysis of …" در مقاله انگلیسی یا در مقاله ی فارسی استفاده نشود. »تجزیه و تحلیل « و »مطالعاتی بر روی « ، »پژوهشی بر روی «

· از لغات، اصطلاحات و عبارات نامفهوم و حروف اختصاری در عنوان استفاده نشود مگرآنکه آن حروف اختصاری برای خوانندگان هدف کاملاً و بخوبی شناخته شده باشند.

· دقیق، شفاف، صریح، خاص و کامل باشد ولی فراتر از محتوای مقاله نباشد.

· شامل کلمات کلیدی باشد تا در هنگام جستجوی اینترنتی به راحتی پیدا شود.

· برای خواننده جذاب باشد.

· تا حد امکان به صورت جمله نباشد و معمولاً بهتر است یک عبارت غیر سؤالی باشد.

· به ندرت در عنوان از حروف ندا و علامت تعجب 4 استفاده میشود.

· نه خیلی طولانی و نه خیلی کوتاه باشد مثلاً؛ بین 10 تا 15 واژه مناسب است. ) طبق نظر مجله انجمن روانشناسی آمریکا (APA) تعداد واژه های عنوان باید حداکثر12 کلمه باشد(

درباره ی admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *