تیتر خبرها
حجم نمونه در تحقیقات کیفی

حجم نمونه در رگرسیون لجستیک

حجم نمونه در رگرسیون لجستیک

اگرچه در ادبیات مربوط به رگرسیون لجستیک قواعد خاصی برای حجم نمونه و نیز حداقل نسبت تعداد نمونه به تعداد متغییر مستقل پیشنهاد نشده است، اما برخی نویسندگان در حوزه آمار چند متغییره حداقل حجم نمونه برای تحلیل رگرسیون لجستیک خوب را 100 نفر و برخی نیز 50 نفر عنوان کرده اند. در خصوص حداقل نسبت تعداد نمونه به تعداد متغییر مستقل نیز به عنوان یک قاعده کلی حداقل نسبت 10 متغییر مستقل به 1 نمونه لازم است اما آنچه مسلم است این است که هر چه تعداد متغییرهای مستقل بیشتر باشد حجم نمونه در رگرسیون لجستیک باید بیشتر باشد ضمن آنکه در رگرسیون لجستیک به حجم نمونه بسیار بیشتر از حجم نمونه در رگرسیون خطی نیاز داریم؛ این نکته ای است که به دفعات در دوره های spss آکادمی تحلیل آماری ایران به آن اشاره شده است.

همچنین در خصوص حجم نمونه نابرابر در طبقات متغییر وابسته نیز در طبقه ای که حجم نمونه آن کمتر است به ازای هر متغییر مستقل حداقل نمونه 10 نمونه لازم است.

درباره ی admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *