تیتر خبرها
اندازه اثر

آزمون اندازه اثر f square

آزمون اندازه اثر f square

پیش از این در مقالات قبل و نیز دوره های مدل سازی معادلات ساختاری آکادمی تحلیل آماری ایران با شاخص R square و اهمیت بسیار آن صحبت شد. این معیار در بخش ساختاری مدل سازی معادلات ساختاری به کار می رود  و نشان از مقدار پیش بینی رفتار یک متغیر دورن­زا توسط یک یا چند متغیر برونزا دارد.  هر چه مقدار این معیار برای متغیر های درون­زای مدل ساختاری بیشتر باشد نشان از انتخاب مناسب متغیر های انتخاب شده در مدل دارد. اما وقتی به قسمت بحث و نتیجه گیری مقالات معتبر isi می رسیم همگی آن ها علاوه بر این شاخص به بررسی سهم هر متغیر برونزای پیش بین در این مقدار تبیین شده می پردازند. یعنی در پی آن هستند که دریابند هر متغیر پیشبین در هر مدل مسیری چه سهمی درR2 دارد.

برای هر اثر در مدل مسیری می توان اندازه اثر را با استفاده از f square کوهن ارزیابی کرد. اندازه اثر f2 به صورت نسبتی از تغییرات R2 به روی بخشی از واریانس متغیر مکنون درونزا است که به صورت تبیین نشده در مدل باقی می ماند. طبق نظر کوهن مقادیر 0.02و 0.15 و 0.35 برای f2 به ترتیب بیانگر اثر کوچک، متوسط و بزرگ است. برای محاسبه این ضریب ابتدا مدل را به صورت کامل اجرا کرده و مقادیر  R2 را یادداشت می کنیم. در مرحله بعد متغیر مستقل مسیری را که می خواهیم f2 آن را محاسبه کنیم را حذف کرده و مجددا مدل را در نرم افزار اجرا می نماییم. سپس در فرمول زیر قرار می دهیم.

 

f2=(R2included – R2excluded) / (1 – R2included)
محسن مرادی
 
لطفا کپی مقالات سایت و کانال بدون ذکر سایت منبع صورت نپذیرد

درباره ی admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *