تیتر خبرها

معیارهای ارزیابی اصالت در روند پذیرش مقالات ISI

بدیهی است که همواره  ارزیابی اصالت پژوهش در روند پذیرش مقالات ISI یکی از دغدغه های اصلی محققان است؛ لذا در این نوشتار سعی در تبیین عوامل موثر بر ایجاد اصالت پژوهش در روند پذیرش مقالات ISI با توجه به معیارهای پایگاههای روز جهان داریم این معیارها عبارتند از:

1-اجرای تحقیقی که قبلا انجام نشده است: بدیهی است که هر پژوهشی که برای نخستین بار انجام شود به گسترش مرزهای دانش کمک می کند و می تواند زمینه ساز پژوهش های آتی باشد و به همین دلیل پژوهشی اصیل محسوب می شود.

2-بیان یک ایده تازه به نحوی که قبلا انجام نشده: مشارکت در دانش و اثبات اصالت یک پژوهش می تواند جنبه های مختلفی داشته باشد که یکی از آنها  همین بیان ایده های نو است. حتی اگر ایده ها در یک مقاله فقط در حد طرح موضوع و اشاره به اهمیت آن آورده شوند باز هم دلیلی بر اصالت پژوهش خواهد بود و موجب پذیرش مقالات خواهد شد.

3-استنتاج از ایده های دیگران از زاویه ایی نو: تبیین مبانی نظری هر رشته از مسئولیت های دشوار پژوهشگران آن رشته محسوب می شود. به بیان دیگر پویائی هر رشته به نحو قابل توجهی به تبیین بنیانهای نظری آن بستگی دارد و این مهم از رهگذر تلاش های افرادی حاصل می شود که توانایی استنتاج ایده های موجود را از زوایای نو دارند؛ بنابراین اگر مقاله ای واجد این شرط باشد حتی اگر در حد طرح موضوع باشد اصیل محسوب می گردد.

4-انجام یک تحقیق در یک کشور برای اولین بار: هیچ تحقیقی در خلا صورت نمی پذیرد و همواره متاثر از مولفه های پیدا و پنهانی است که در زمینه تحقیق وجود دارند. از این رو هرگاه پژوهشی برای نخستین بار در یک کشور انجام شود حتی اگر این تحقیق قبلا نیز در کشور دیگری انجام شده باشد پژوهشی اصیل محسوب می شود. در واقع اصالت پژوهش ناشی از عوامل زمینه ای است که متغییرهای تحقیق را تحت تاثیر قرار می دهند. به ویژه این رویکرد در مطالعات علوم انسانی و اجتماعی اهمیت بسزایی دارد؛ چرا که عوامل انسانی جز لاینفک این حوزه ها به شمار می روند و این عوامل به شدت تحت تاثیر عوامل زمینه ایی قرار می گیرند مثلا اگر پژوهشی درباره نگرش کاربران اینترنت نسبت به خدمات الکترونیکی بانکها در کشوری توسعه یافته انجام شود انتظار می رود تحقیق مشابه در یک کشور در حال توسعه نتایجی متفاوت به بار آورد. تفاوت حاصل نه به دلیل تفاوت در موضوع بلکه به دلیل تاثیر غیرقابل انکار عوامل زمینه ایی بر اصالت پژوهش است.

5-استفاده از تکنیک های موجود برای منظوری تازه: در هر حوزه مطالعاتی ابزار و روش های پذیرفته شده ای وجود دارد که مورد استفاده محققان قرار می گیرند. پژوهشگرانی که با تکیه بر خلاقیت و نوآوری خود توان گذر از قلمرو روش شناختی موجود را دارند امکان اجرای مطالعات اصیلی را خواهند داشت که اصالت آنها بیش از آنکه وابسته به اصالت موضوع مورد بررسی باشد مدیون نوآوری در مبانی روش شناختی پژوهش است.

6-گذر از مرزهای روش شناسی رشته خود: اگرچه هر یک از حوزه های مطالعاتی مبانی روش شناختی خاص خود را در تحقیق دارند شباهتها و اصول مشترکی میان آنها می توان یافت که زمینه ساز خلق پژوهش های اصیل خواهند بود.

7-مشارکت در دانش: مشارکت در دانش به سه شکل رخ می دهد. نخست مشارکت یک تحقیق در مبانی نظری یک رشته است که می تواند ضامن اصالت آن باشد. دوم مشارکت در عمل به منظور حل مشکلی که زمینه ساز انجام پژوهش شده است می تواند این هدف را تامین کند. سرانجام مشارکت در تدوین خط مشی و تصمیم گیری می تواند دلیلی بر اصالت پژوهش در یک مقاله محسوب شود. البته ممکن است یک کار پژوهشی آن قدر پربار باشد که زمینه را برای تحقق هر سه نوع مشارکت فراهم آورد. با این حال حتی تحقق یکی از این سه گزینه فوق برای اثبات اصالت پژوهش کافی است.

8-استمرار یک کار اصیل دیگر:یکی از معیارهای ارزیابی مطالعات تحقیقی سنجش توان آنها در فراهم آوری زمینه لازم برای آیندگان است به بیانی دیگر در مقایسه دو پروژه تحقیقی مشابه  پروژه ای امتیاز بیشتری می گیرد که زمینه ساز فعالیتهای گسترده تری است. همه فعالیتهایی که ادامه دهنده یک کار اصیل باشند و به کشف افق های تازه در حوزه مورد مطالعه منجر شوند همچنان از اصالت و ارزش لازم برای انتشار برخوردارند.

از کپی کردن مطالب سایت یا کانال بدون ذکر منبع خودداری شود.

آدرس کانال تلگرام: https://telegram.me/analysisacademy

درباره ی admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *