تیتر خبرها

مطالعات اولیه و ثانویه

مطالعات اولیه و ثانویه

در یک تقسیم بندی مطالعات پژوهشی، آنها را به دو دسته مطالعات پژوهشی اولیه و ثانویه تقسیم بندی می نمایند. علت این نامگذاری نیز به ماهیت داده های مورد استفاده در این مطالعات باز می گردد. بدیهی است در مطالعات اولیه، منشا اولیه داده های مورد استفاده، به خود محقق/محققین همان مطالعه باز میگردد، در حالی که در یک مطالعه ثانویه، منشاء داده ها، از محققین آن مطالعه نبوده و این افراد از داده ها یا یافته های سایر محققین استفاده می نمایند.

بنابراین، با توجه به تعاریف و دسته بندی ها، تمامی مطالعاتی که با استفاده از یک نمونه قابل تعمیم به یک جامعه معین، بدنبال دستیابی به یک هدف توصیفی، تحلیلی یا مداخله ای، هستند، یک مطالعه پژوهشی اولیه ارزیابی رابطه می باشند. در طرف مقابل، چنانچه محقق/محققین دیگری، قصد داشته باشند با استفاده از یافته های مطالعات اولیه متعدد و ترکیب یافته های این مطالعات، دستیابی به هدف (اهداف) مشخص و معینی را دنبال نمایند، با یک مطالعه پژوهشی ثانویه روبرو هستیم. یعنی می توان در آن ها مطالعات را با یکدیگر ترکیب نمایند (از طریق روشهای مختلف آماری یا غیرآماری)، نتیجه حاصله معمولا مبتنی بر تعداد بیشتری از نمونه های تحت مطالعه و شرایط متنوع و مختلف حاکم بر مطالعات اولیه است. حال سوال مهمی که معمولا فراروی اکثریت پژوهشگران است، این است که: برای پاسخ به این سوال، اولیه نکته ای که باید به آن توجه نمود این است که، همانطور که یک مطالعه پژوهشی اولیه دارای انواع مختلف یا طراحی های مختلفی (توصیفی، تحلیلی، مداخله ای و …) است، مطالعات ثانویه نیز، دارای یک نوع یا یک طراحی نبوده و تنوع خاص خود را دارد . شاید قدیمی ترین نوع مطالعات ثانویه که در تمامی رشته های علمی کاربرد داشته و مورد استفاده قرار می گیرد، مطالعه ،مطالعات کتابخانه ای ، مروری یا مطالعه کتابخانه ای است. قطعا همه شما، واژه هایی از قبیل مطالعات مروری و … را شنیده اید.

همه این موارد مثالهایی از مطالعات ثانویه هستند، چرا که در تمامی این موارد، یک مقاله مروری محقق/محققین، خود به جمع آوری داده های اولیه (داده های سطح فردی) نمی پردازند، لیکن بجای آن، داده های مطالعات اولیه متعدد و هم راستا با یک هدف مشخص و تعریف شده، جمع آوری شده و با ترکیب آنها، نتیجه گیری یا قضاوت صورت میپذیرد. البته اگر در بین بانکهای اطلاعاتی منابع علمی، جستجو نماییم، متوجه خواهیم شد که این دسته از مطالعات ثانویه، انواع رایجی از مطالعات ثانویه هستند که از دیرباز در منابع علمی به آنها اشاره و از این واژه ها استفاده گردیده است. همانطور که پیشتر نیز ذکر گردید، یافته ها یا نتایج حاصل از یک مطالعه ثانویه، نسبت به یک مطالعه اولیه، میتواند از قدرت بیشتر (بعلت حجم نمونه بالاتر چند مطالعه نسبت به یک مطالعه) و جامعیت بیشتر (به این علت که شرایط حاکم بر تک تک مطالعات اولیه با یکدیگر تفاوت دارند)، برخوردار باشد. حال ببینیم آیا انواع قدیمی تر مطالعات ثانویه، همواره می تواند دو خصوصیت فوق را داشته باشند، یا به عبارت دیگر، نقاط ضعف این مطالعات چیست؟

بررسی ها نشان داده که قضاوت یا تصمیم گیری یک فرد نسبت به یک موضوع، میتواند تحت تاثیر تجربه یا زمینه قبلی مرتبط با آن موضوع خاص باشد. بنابراین، چنانچه محققی که خود حداقل یک مورد مطالعه اولیه در مورد هدفی خاص انجام داده باشد، تصمیم به انجام یک مطالعه ثانویه (از نوع مقاله مروری) مرتبط با همان هدف بگیرد، در نتیجه گیری نهایی معمولا نمیتواند بیطرفانه قضاوت کند (معمولا نتایج مطالعات مختلف مورد استفاده در یک مطالعه ثانویه، کاملا مشابه یکدیگر نبوده و حتی نتایج متضاد یکدیگرند) و تمایلش نسبت به یافته های حاصل از مطالعه اولیه خود، بیشتر خواهد بود. به عبارت دیگر، نتیجه نهایی این مقاله ثانویه، بطور کامل یا بخش قابل توجهی از آن، هم راستا با یافته های مطالعات اولیه آن نویسنده است. ، میگویند. به این خطای ایجاد شده در تفسیر یا نتیجه گیری یک مطالعه ثانویه، سوگرایی زمینه در مجلات معتبر علمی، برای چاپ یک مقاله مروری، این معیار که محقق یا نویسنده باید در دستورالعمل نگارش مقالات یک فرد با تجربه در فیلد مربوطه بوده و حداقل درصدی از رفرنسها یا منابع مقاله مزبور باید متعلق به خودش باشد، ذکر گردیده است.

بنابراین بنظر میرسد که رعایت این استاندارد یا دستورالعمل، کمکی به رفع مشکل فوق (سوگرایی زمینه) نمی نماید. بنابراین نتیجه میگیریم که دو ویژگی مثبتی که بطور بالقوه میتواند در یک مطالعه ثانویه محقق شود، در یک مطالعه مروری (مقاله مروری) تا درجات زیادی با اشکال مواجه است. البته این موضوع به این معنی نیست که مطالعات مروری، ضعیف هستند و یا اینکه قابل استفاده نیستند. بلکه هر چه شرایط بگونه ای باشد که امکان یافته های ضد و نقیض (متضاد) زیاد باشد و یا اینکه هدف اصلی از انجام یک مطالعه ثانویه، نیاز به افزایش توان آماری باشد، امکان مفید بودن مطالعه مروری (مقاله مروری)، کمتر خواهد بود.

 

از کپی کردن مطالب سایت یا کانال بدون ذکر منبع خودداری شود.

آدرس کانال تلگرام: https://telegram.me/analysisacademy

درباره ی admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *