تیتر خبرها

نمره استاندارد

نمره استاندارد

نمره استاندارد، وضعیت مقادیر یا افراد مورد مطالعه را نسبت به میانگین مشخص می کند و بیانگر آن است که مقادیر آن صفت یا متغیر، به اندازه چه میزان انحراف استاندارد در بالا و پایین میانگین همان متغییر قرار دارد.

با استفاده از نمره های استانداردشده می توان هر نمره ای در یک توزیع را از روی فاصله آن از میانگین بر حسب واحدهای انحراف استاندارد بیان کرد. نمره استاندارد، توصیف یک نمره در یک توزیع به صورت انحراف از میانگین است که بر حسب واحد انحراف استاندارد بیان شده و معنای دقیق تر از خود نمره آن متغییر است.واحد اندازه گیری در نمره استاندارد انحراف استاندارد است.

فرمول محاسبه نمره استاندارد به شرح زیر است:

Z=xi-X/SDx

در این فرمول اختلاف نمره متغییر مورد مطالعه از میانگین محاسبه و بر انحراف استاندارد نمره همان متغییر تقسیم میکنیم.

مهمترین کاربرد نمره استاندارد زمانی است که بخواهیم چند متغییری را که واحد سنجش آنها یکسان نیستند را با هم مقایسه کنیم. در حقیقت با استفاده از این فرمول امکان مقایسه واقعی متغییرهایی که واحد سنجش متفاوت دارند، فراهم می شود.در این فرمول میانگین هر توزیعی از نمره ها به صفر و انحراف معیار آن به 1 تبدیل می شود.

 

درباره ی admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *