تیتر خبرها

نحوه تفسیر دامنه ضریب همبستگی

نحوه تفسیر دامنه ضریب همبستگی

آماردانان و تحلیل گران مختلف، دامنه های متفاوتی را برای تفسیر ضریب همبستگی در نظر گرفته اند که پرداختن به آنها ، خارج از موضوع این مطلب است. در این جا به مهم ترین این دسته بندی و نحوه تفسیر آنها که کاربرد بیشتری دارند، اشاره می کنیم:

دامنه همبستگی 0/20 تا 0/35

همبستگی بین این دامنه ، هر چند که از نظر آماری ممکن است معنی دار باشد، تنها رابطه نسبتا ضعیفی را بین متغییرها نشان می دهد. همبستگی 0/20 نشان می دهد که فقط 4 درصد واریانس بین دو متغییر مشترک است.

دامنه همبستگی 0/35 تا 0/65

در این دامنه، همبستگی ها از نظر آماری بالاتر از سطح یک درصد معنی دار هستند. وقتی همبستگی حدود 0/40 باشد، پیش بینی ساده گروهی امکان پذیر است.

دامنه همبستگی بین 0/65 تا 0/85

با استفاده از همبستگی های این دامنه می توان پیش بینی های گروهی انجام داد که به اندازه کافی دقیق باشند. به عنوان مثال، می توان درصد موفقیت نامزدها را در یک انتخابات با خطای بسیار کمی پیش بینی کرد. از ضرایب همبستگی بالاتر از 0/75 می توان برای پیش بینی های فردی تا حد قابل قبولی استفاده کرد.

همبستگی های بالاتر از 0/85

همبستگی های بالاتر از 0/85 نشان دهنده رابطه نزدیک بین دو متغییر است. همبستگی 0/85 حاکی از آن است که اندازه مورداستفاده برای پیش بینی حدود 72 درصد با عملکرد مورد پیش بینی، واریانسی مشترک دارد. مطالعات پیش بینی در علوم اجتماعی و تربیتی به ندرت تا این حد بالاست. با این حال اگر همبستگی در این حد به دست آمد، برای پیش بینی گروهی و انفرادی بسیار مفید است.

درباره ی admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *