تیتر خبرها

نمودارهای احتمال- احتمال و چارک-چارک

 نمودارهای احتمال- احتمال و چارک-چارک:

-نمودار احتمال- احتمال(P-P)

نمودار احتمال-احتمال(P-P) تابع توزیع تجمعی تجربی از یک متغییر را با یک تابع توزیع نظری خاص( به عنوان مثال، تابع توزیع نرمال استاندارد)مقایسه می کند. به عبارتی این نمودار برای آزمون تبعیت توزیع یم متغغیرر از یک توزیع مشخص به کار می رود.

اگر توزیع متغییر از توزیع نظری تبعیت کند در آن صورت نقاط روی یک خط راست کلاستربندی می شود اما چنانچه این دو توزیع با یکدیگر هماهنگ نباشند آنگاه نقاط در اطراف این خط پخش خواهند شد.

دستور در spss:

Analyze>Descriptive statistics>P-P plot

-نمودار چارک-چارک(Q-Q)

نمودارچارک-چارک Q-Q همانند  نمودار P-P برای تشخیص این موضوع به کار می رود که چگونه یک توزیع نظری می تواند به خوبیداده های تجربی را الگوبندی کند. نمودار Q-Q مقادیر مرتب شده یک متغییر را با چارک های یک توزیع نظری خاص (به عنوان مثال توزیع نرمال) مقایسه می کند. اگر این دو توزیع با هم هماهنگ باشند، در آن صورت نقاط روی نمودار یک الگوی خطی را تشکیل می دهند که از ریشه با یک شیب واحد می گذرد.

دستور در spss:

Analyze>Descriptive statistics>P-P plot

 

آکادمی تحلیل آماری ایران برگزار می کند: دوره پنج روزه اس پی اس اس دیماه ۱۳۹۵

درباره ی admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *