تیتر خبرها

نتيجه و بحث مقالات ISI

نتيجه و بحث مقالات ISI

نتيجه مقالات ISI، جوابي است كه به مسأله داده ايم. درنتيجه مقالات ISI،مقدمه چيني، ارجاع و دليل را نمي آوريم. برخي داورها نخست به سراغ چكيده و نتيجه و سپس به سراغ بدنه اصلي مقاله ميروند. بهترين راه ارائه نتايج، پرداختن به آماره هاي تك متغيري براي توصيف ويژگيهاي نمونه تحت بررسي، سپس تحليل هاي دو متغيري براي توصيف رابطه بين متغيرهاي توصيفي و پيامد و نهايتا تحليل هاي چند متغيري مي باشد. در اين بخش بايد مطالب صريح بيان شود و خوانندگان در روند اكتشاف هدايت شوند. طول اين بخش بايد تماما بر پايه تعداد نتايجي باشد كه ارائه مي شوند ونه براساس ميزاني كه به توصيف هر يك پرداخته مي شود تعيين گردد. بطور كلي نتيجه پاسخ به اين سوال است يافته خالص شما در مطالعه حاضر چه مواردي بوده است؟" در نوشتن نتايج مقاله، مواردي كه رعايت آنها اكيدا توصيه مي شود عبارتند از؛ بهتر است نتايج با مقدمه همخواني داشته باشند (نه اينكه در مقدمه در مورد يك چيز ديگر بحث شده باشد و در نتايج در مورد چيزي ديگر).

تا آنجا كه ممكن است اين بخش كوتاه و غير متراكم نوشته شود و از ارايه نتايج غير ضروري كه تأثير چنداني در بحث ندارند بايد پرهيز شود تا خواننده سردرگم نشود و پيام اصلي نيز كمرنگ تر نگردد.

نتايج بايد با يك نظم و توالي منظم ارايه شوند (سازماندهي ارايه يافته ها)، بيان نتايج بايد از توالي منطقي پيروي كند و نه از ترتيب زماني. در غير اين صورت درك آن ها مانند چيدن قطعات پازل در كنار هم  است كه مي تواند بسيار گيج كننده باشد

داده هاي مهم بايد در قالب جدول يا نمودار اشاره شوند. اگر مقدار واقعي براي هر متغير ضروري است از جدول استفاده مي شود(مثلا دزهاي خاصي از داروها كه بر روي افراد آزمايش شده اند ) اما اگر افزايش يا كاهش يا الگوي رابطه اي خاص بين متغير ها يا گروهها مد نظر است ( مقايسه ضريب حساسيت خانم ها و آقايان به دز خاصي ازيك دارو) از گراف استفاده شود. بهتر است براي تاكيد بر نكات مهم از اشكال استفاده گردد.جاي تفسير داده ها در بخش نتايج نيست بلكه در قسمت بحث است. نتايج فقط جاي ذكر نتايج به دست دامده است.

هدف از نوشتن يك مقاله تحقيقاتي، ارايه يك فرضيه و بحث و تفصيل و تفسير در مورد آن است. بنابراين بحث يك مقاله بايد كاملاً روان و مرتبط با نتايج و با تفسيرهاي كامل و ذكر منابع مختلف باشد. تفكرات و انديشه هاي تحقيقاتي بايد با دلايل مستدل و مستند حمايت شوند و به طور كاملاً واضح و روشن مورد ارزيابي قرار گيرند تا خواننده بتواند با آن ارتباط برقرار كند.

قسمت بحث بايد پاسخ گوي سوالاتي همچون "نتايج به دست امده چه چيزي را نشان مي دهند؟" يا "مواردي كه در اينده بايد روشن شوند چه نكاتي هستند"، باشد. در نوشتن بحث رعايت نكات ذيل بسيار ضروري است:

بحث با يك پاراگراف در مورد سابقه و نتايج اساسي به دست آمده در مطالعه شروع مي شود.

نتايج مطالعه حاضر با مطالعات انجام شده مشابه قبلي مقايسه مي شود و دليل همخواني در نتايج بين مطالعات يا دليل تضاد در نتايج بدست امده در مطالعات مختلف آورده مي شود.

نتايج جزيي به دست امده در مطالعه خود را به نتايج كلي در مطالعات ديگر يا مطالعه خودتان بسط دهيد.

نكات ضعف و قدرت مطالعه و محدوديتهايي كه در مطالعه وجود دارد اشاره شود:

نتيجه گيري كلي به شكل يك پاراگراف شامل؛ نتايج اساسي و مهم مطالعه و نگرشي به مطالعات آينده در انتهاي بحث آورده شود.

درباره ی admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *