تیتر خبرها
تحلیل مسیر

سه سطح تشخیص مدل

مدل کاملا مشخص Just-Identifiedهمه ی پارامترها به دلیل وجود اطلاعات کافی در ماتریس s  بطورمنحصربه فردی تعیین می شوند.

x – y = 2         x = 3

x + y = 4         y = 1

Things we know    =     Things we want to know

Not-Identifiedمدل فرومشخص یک یا تعداد بیشتری از پارامترها نتوانند بطور یکتایی تعیین شوند، زیرا اطلاعات کافی در ماتریسs  وجود ندارد.

x + y = 4

Things we know    <    Things we want to know

Over-Identifiedمدل فرامشخص بیش از یک جواب برای برآورد یک یا چند پارامتر وجود دارد زیرا اطلاعات موجود در ماتریس s بیش از حد کفایت است.

x + y = 4

x – y = 2

2x-2y=3

Things we know    >    Things we want to know

IN Structural Equation  modeling 

 

 

 

درباره ی admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *