تیتر خبرها

آشنایی با نرم افزار سس SAS

آشنایی با نرم افزار سس SAS

اين نرم افزار يك نرم افزار قوي براي انواع تجزيه و تحليل هاي آماري و غيرآماري است.با اين نرم افزار تجزيه و تحليل هاي زير امكان پذير است: سري هاي زماني، انواع مدل هاي خطي و غيرخطي، روش هاي چند متغيره پيوسته و گسسته آماري، كنترل كيفيت آماري، آمار توصيفي و انواع تحليل هاي گرافيكي و نموداري، انواع تحليل هاي ماتريسي، تحقيق در عمليات و؛ اما استفاده از اين نرم افزار در تحليل اثرات ساده و عوامل درونآزمودني ها(درون گروهي) داراي مشكلاتي نيز مي باشد. اين نرم افزار به گونه اي طراحي شده است كه براي همه كاربران در همه سطوح اعم از مبتدي و پيشرفته، قابل استفاده است.

بر خلاف نرم افزارهاي ديگر مانند ميني تب و اس پي اس اس كه ارتباط كاربر با نرم افزار از طريق منو ها و جعبه هاي محاوره اي صو رت مي گيرد، سس احتياج به برنامه نويسي دارد. البته اين برنام ه نويسي براي سطوح مقدماتي از تعدادي دستور ساده براي معرفي و فراخواني پروسيجرهاي  مورد نظر تشكيل شده است . براي سطوح بالاتر، سس امكانات يك زبان برنامه نويسي پيشرفته را داراست و مي توان براي موارديكه پروسيجر در ساسوجود ندارد، برنامه آن را نوشت. دلايل گوناگوني به ويژه احتياج نرم افزار به برنامه نويسي و نبودن كتاب راهنماي مناسب، باعث شده است كه افراد نسبت به استفاده از سس رغبت كمتري نشان دهند. به هر حال مي توان گفت كه كامل ترين نرم افزار وجود ندارد و هر نرم افزار داراي قابليت هاي خاصي است كه نرم افزار ديگر فاقد آن مي باشد، لذا بهتر است براي انجام پژوهش از تركيبي از آنها استفاده نمود.

درباره ی admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *