تیتر خبرها

مساله و پرسش پژوهش

مساله و پرسش پژوهش

یک پرسش، بیانگر یک اگاهی رضایت بخش و راضی کننده در ذهن است، یک مساله نیز بیانگر فاصله ای است میان انچه هست یا انچه که باید باشد. گاه مساله، مانع و اشفتگی است که در راه هدف پیش امده یا می اید. وجود یک مشکل یا مساله به معنی ان نیست که شرایط بحرانی به گونه ای است که نیاز دارد به سرعت برطرف شود، زیرا گاه مساله سازمان بهبود وضعیت فعلی است. یک مشکل می تواند به سادگی نشانگر شرایطی باشد که کشف پاسخ یا راه حل ان می تواند به بهبود موقعیت مناسب فعلی کمک کند.

پاسخ و راه حل، گمشده های یک پژوهشگر است که ادرس یافتن انها در پرسش و مساله است.

ویژگی های یک مساله تحقیق سازمانی

تحقیق وقتی می تواند به درستی اغاز شود که مساله و پرسش تحقیق به صورت یک بیانیه درامده باشد. ادرس مبهم غلط در نهایت جز خستگی و هدر رفتن هزینه و زمان، حاصلی ندارپ.یک بیانیه خوب مساله در خود اطلاعات پنهانی دارد مانند اهمیت و درجه تخصصی بودن مساله، نتایج و مشکلات سازمان موردنظر و اهمیت حوزه مساله… ویژگی های کلی که یک مساله در حوزه سازمانی باید داشته باشد، عبارت است از:

الف. مساله باید روشن و محدود باشد، یعنی اصل تحدید در ان رعایت شده باشد.

ب.مساله باید قابلیت ان را داشته باشد که بتوان برای ان فرضیه هایی را مطرح کرد، به سخن دیگر مساله باید امکان بررسی داشته باشد و زمینه را برای بیان ادعاهایی به عنوان پاسخ ها و راه حل های موقت درباره خود فراهم اورد.

ج.با توجه به جدا بودن قلمرو علم از فلسفه و عرفان،مساله تحقیق نباید بر داوری ها، قضاوت های غیرعلمی تاکید داشته باشد.جهت گیری های اخلاقی، ارزشی، فلسفی و عرفانی… تحقیق را ازحالت علمی خارج می کند.این نکته به معنای ان نیست که موضوعاتی مانند اخلاق و ارزشهای سازمانی نباید با روش تحقیق علمی بررسی شوند.

د.با توجه به اینکه علم، محصول به کارگیری روش علمی است، نباید مساله تحقیق در جستجوی کلی روزنامه ای باشد و ادعاهای غیرقابل بررسی و ازمون را مطرح سازد.

ه.مساله تحقیق باید حالت پرسشی و سوالی داشته باشد و به شیوه جمله خبری بیان نشود

و.معمولا در هر مساله تحقیق حداقل دو مفهوم مورد توجه قرار می گیرد مانند:

ایا متغییر الف با ب رابطه دارند؟

رابطه الف و ب با هم و با متغییر ج چگونه است ؟

در شرایط ج و د ، رابطه الف و ب چگونه خواهد بود ؟

ز.اگر راه حلها قابلیت ازمون شدن در قالب فرضیه را نداشته باشندنهایت نمی توان ادعا کرد که مساله تحقیق پاسخی یافته است یا نه؟

درباره ی admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *