گزارش تصویری از دوره های تابستان آکادمی تحلیل آماری ایران

گزارش تصویری از دوره های تابستان آکادمی تحلیل آماری ایران

امسال نیز مانند تمام سنوات گذشته به همت دانشجویان فعال و همراهان عزیز آکادمی تحلیل آماری ایران تابستانی بسیار داغ و شلوغ را با برگزاری دوره های کمی (spss،لیزرل و ایموس، اسمارت پی ال اس، ام پلاس، فراتحلیل، تعیین حجم نمونه و…)، کیفی(MAXQDA) و نیز مقاله نویسی(گزارش نویسی مقاله با نرم افزارهای لانکس و مندلی و …) را سپری می نماییم. گزارش تصویری زیر تقدیم به همه عاشقان وادی پژوهش و روش تحقیق ایران زمین:

پاسخ دهید