تیتر خبرها

هولوآنالیز

هولوآنالیز(Holo analysis)

هولوآنالیز یک روش آماری برای تحلیل جامع ارتباط بین تمامی عوامل با یک پیامد مشخص است و نتایج آن در قالب یک مدل حقیقی و تجربی ارایه می گردد.

یکی از اهداف اصلی هولوآنالیز، پیش بینی رفتار متغییر وابسته(با سطحی از اطمینان، به عنوان مثال 95%) به ازای شرایط گوناگون متغییرهای مستقل است.هدف دیگر این روش، انتقال تجربه حاصل از تحقیق به شرایط موجود در عمل است.

نگاه جامع و در نظر گرفتن همه متغییرهای موثر بر متغییر وابسته در این روش به شناسایی عوامل اثرگذار کلیدی که تاکنون تحقیقی به روی آنها انجام نشده و اطلاعاتی برای آنها در دسترس نیست، شناسایی متغییرهایی که به لحاظ نظری امکان پیش بینی آنها وجود ندارد و همچنین تعیین اثر متقابل بین انواع متغییرهای مستقل کمک می کند. این اطلاعات کمک می نماید نیازهای تحقیقاتی در زمینه  تحقیق موردنظر شناسایی شده و به تحقیقات آتی جهت می دهد.

با این توضیحات شاید بتوان تشابه زیادی بین این روش با مدلهای آنالیز دیگر مانند System Dynamic Model و یا حتی متاآنالیز شبکه ایNetwork Meta Analysis پیدا نمود اما در عمل کارکردهای آنها دقیقا یکسان نیست.

در این روش همانند متاآنالیز، جمع آوری، ارزیابی و خلاصه کردن داده ها جز لاینفک مطالعه است؛ با این تفاوت که در این روش، صرفا به بررسی ارتباط یک متغییر مستقل و یک متغییر وابسته پرداخته نمی شود بلکه برای پیش بینی رفتار متغییر وابسته(نظیر وزن گرفتن دام گوشتی)، اطلاعات مربوط به طیف وسیعی از داده های کمی و کیفی که به طور مستقیم و غیر مستقیم با متغییر وابسته در ارتباط هستند جمع آوری، ارزیابی و خلاصه می شوند(نظیر دما، نور، و سایر عوامل محیطی، فرمول تغذیه ای، جیره غذایی، عوامل مدیریتی، ژنتیک و …).

در هولوآنالیز از مدل های رگرسیونی چندگانه جهت بررسی تاثیر چندین متغییر مستقل بر متغییر وابسته استفاده می شود. مسلما این مدل باید بهترین مدل با حداکثر ضریب تبیین r2 و حداقل باقیمانده(error) باشد.

از منابع رایج خطا در این روش می توان به عدم بررسی همه جانبه و در نتیجه عدم شناسایی تمامی عوامل موثر بر متغییر وابسته اشاره نمود. این امر منجر می گردد نتایج به دست آمده در عمل به پیش بینی دقیقی از رفتار متغییر وابسته  منتج نگردد. لذا در طراحی و اجرای مطالعات هولوآنالیز باید همواره این مساله منظر پژوهشگران باشد.

از کپی کردن مطالب سایت یا کانال بدون ذکر منبع خودداری شود.

آدرس کانال تلگرام: https://telegram.me/analysisacademy

درباره ی admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *