تیتر خبرها

تعیین عنوان تحقیق آمیخته

تعیین عنوان تحقیق آمیخته

بسیاری از پژوهشگران توجه زیادی به عنوان پژوهش نمی کنند و گاهی آن را بسیار دیر می نویسند، مثلا هنگامی که به آن نیاز دارند. در حالی که در اینجا بر روی عنوان تحقیق آمیخته تاکید می شود. این موضوع به پژوهشگران کمک می کند تا بر روی هدف اولیه پژوهش متمرکز باشند، عنوان همچنین جنبه ای از پژوهش است که با پیش رفتن پژوهش می تواند مورد بررسی و بازبینی قرار گیرد.

پیش از آنکه در مورد عنوان تحقیق آمیخته بحث نماییم، به طور کلی خصوصیات عناوین خوب و سپس جنبه ایی را که عناوین کمی و کیفی را از هم متمایز می کند را مورد بحث قرار می دهیم. بدین ترتیب به راحتی معنی پژوهش را هنگام لیست شدن در پایگاهای اطلاعاتی درک خواهید نمود. به طور معمول، عنوان ها کوتاه هستند و غالبا شامل 12 کلمه یا کمتر می شوند. آنها باید دربرگیرنده حوزه موضوعات اصلی یا موضوع مورد تحقیق به همراه ویژگی های شرکت کنندگان و احتمالا محل پژوهش باشند. در پژوهش های کیفی، عنوان ممکن است به شکل سوال باشد یا از لغات ادبی مانند استعاره یا قیاس استفاده گردد. گاهی عناوین کیفی مولفه های زیادی را همچون پدیده یا مفهوم اصلی مورد بررسی شرکت کنندگان و محل اجرای پژوهش را شامل می شود. علاوه بر این، عنوان کیفی ممکن است شامل نوع پژوهش کیفی مورداستفاده مانند پژوهش آماری یا زمینه تئوری نیز باشد. نکته دیگر این است که عناوین کیفی، مقایسه میان گروه ها یا رابطه میان متغییرها را ذکر نمی کند بلکه ایده(پدیده) اصلی را برای فهم عمیق تر موضوع، مورد بررسی قرار می دهد. به عنوان نمونه، پاسخ محیط به فرد مسلح(آسموسن و کرسول،1995)

از سوی دیگر، در عناوین کمی، پژوهشگران گروه ها را با هم مقایسه می کنند و یا متغییرها را به هم ربط می دهند. در واقع متغییرهای اولیه عنوان واضح هستند و البته شرکت کنندگان و مکان پژوهش نیز مشخص می باشد. کلمانی مانند"مقایسه ای از" یا "رابطه بین" یا "پیش بینی" نشان دهنده پژوهش های کمی است. گاهی اوقات پژوهشگران نظریه ای را که مورد آزمون قرار گرفته یا پیش بینی انجام شده در پژوهش را ذکر می کنند. عنوان کمی نیز مانند عنوان کیفی، کوتاه و دقیق هستند.

بدین ترتیب عناوین در پژوهش های کیفی و کمی نشان دهنده تفاوتهای اساسی بین پژوهش های کمی و کیفی همچون بررسی یک پدیده در مقابل  بررسی چند متغییر است. در روش های آمیخته، تعیین عنوان با انتخاب کلمات ویژه که نشان دهنده استفاده از روش تحقیق آمیخته است بسیار اهمیت دارد. در واقع، عنوان تحقیق آمیخته ، خوانندگان را با مقدمه ای برای این شکل از پژوهش روبرو می نماید. این عنوان نشان دهنده پژوهش آمیخته است و حتی طرح روش آمیخته را که پژوهشگر از آن استفاده می کند را نیز مشخص می نماید.

مولفه های اصلی عنوان تحقیق آمیخته عبارتند از:

عنوان تحقیق آمیخته کوتاه و مختصر است.

عنوان تحقیق آمیخته موضوع اصلی مورد بررسی، شرکت کنندگان در پژوهش و مکان یا موقعیت پروژه را ذکر می نماید.

عنوان تحقیق آمیخته کلمات"روش آمیخته" را برای تاکید در مورد طرح مورد استفاده بیان می کند.

عنوان تحقیق آمیخته کلماتی را که بیانگر استفاده از طرح خاص می باشد را مورد استفاده قرار می دهد.

برای طرح مثلثی، اغلب توصیه می شود عنوان تحقیق آمیخته  طوری نوشته شود که گرایشی به سوی کمی(توضیحی) یا کیفی(اکتسابی) بودن نداشته باشد.در واقع ویژگی اصلی این طرح ترکیب داده های کمی و کیفی است و عنوان نباید گرایشی به هیچکدام از طرفین داشته باشد. مثال :رشد نوجوانی و گذر به مادری:پژوهش آمیخته.

 

از کپی کردن مطالب سایت یا کانال بدون ذکر منبع خودداری شود.

آدرس کانال تلگرام: https://telegram.me/analysisacademy

درباره ی admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *