تیتر خبرها

روش ارائه پیشنهادات تحقیق

روش ارائه پیشنهادات تحقیق

این واقعیت را نمی‌توان انکار نمود كه ماحصل انجام تحقيق در قسمت ارائه پیشنهادات ارائه می‌گردد. لذا محققين محترم می‌بایست در اين قسمت از کلی‌گویی‌های برگرفته از ادبيات و ارائه پيشنهادات کلیشه‌ای بپرهيزند و پيشنهادات خود را دقيقاً مطابق نتايج یافته‌های تحقيق ارائه نمايند. اين پيشنهادات بايد به‌طور مستقيم با یافته‌ها و نتايج به‌دست‌آمده از تحقيق مرتبط باشند.

 بر اساس آن‌ها به ذی‌نفعان توصيه می‌شود كه نتايج حاصل از تحقيق در موقعیت‌های عملي و براي حل مسائل و مشكلات موجود به كار گرفته شوند. یعنی باید مساله پژوهش که همان فاصله بین وضع موجود و وضع مطلوب است را حل نماید متأسفانه این موضوع در کلاس‌های آکادمی تحلیل آماری ایران بارها موردبحث قرارگرفته که بررسي پروژه‌های تحقيقاتي و دانشگاهي نشان می‌دهد كه ارائه پيشنهادات بدون توجه به یافته‌های تحقيق است و بررسي دقیق‌تر و مقايسه چند پروژه مرتبط بيان می‌دارد كه برخي از پيشنهادات در پروژه‌های مختلف بدون توجه به یافته‌ها، عيناً تكرار و كپي می‌شوند. محققين می‌توانند با اجراي فرآيند ارائه‌شده فوق، بر اين مشكل فائق آيند.

همچنین اختصاصاً در بخش ارائه پیشنهادات به محققین آینده باید این خواهش را به‌عنوان یک محقق از محققین دیگر داشته باشم که پيشنهاداتي مفيد و مؤثر براي محققين آينده كه علاقه‌مند به انجام تحقيق در اين زمینه‌اند ارائه شود . ارائه پيشنهادات ازاین‌دست که مثلاً از مدل های دیگر استفاده شود و یا جامعه آماری عوض شود و یا در نمونه‌ای بزرگ‌تر تکرار شود واقعاً در شأن فضای علمی ما نیست. اگر نگاهی به پایان‌نامه‌ها و مقالات بیندازید به درصد وحشتناک این دست پیشنهادات به‌صورت حدودی در فضای تحقیق ایران خواهید رسید.

اين قسمت می‌بایست دربرگيرنده پرسش‌های پژوهشي مرتبط با موضوع تحقيق باشد كه در فرآيند پژوهش براي پژوهشگر به‌عنوان پرسش‌ها يا موضوع‌های پژوهشي جديد مطرح‌شده‌اند. اين دسته از پيشنهادات، پژوهشگران آينده را به انجام برخي پژوهش‌های علمي برمی‌انگیزاند. دورویه‌ی مشخص براي ارائه پيشنهادات تحقيقاتي آينده به شرح زير می‌باشند:

1. پيشنهادات بر مبناي محدودیت‌های به وجود آمده در فرآيند تحقيق. همان‌گونه كه دربند محدودیت‌های تحقيق گفته شد، اين محدودیت‌ها می‌تواند ناشي از عدم كنترل تأثير برخي متغيرهاي مزاحم باشد و يا می‌تواند ناشي از عدم سنجش برخي متغيرهاي مهم در موضوع باشد، و نيز می‌تواند ناشي از خطاهاي آزمون و يا مشاهده نتايج غيرواقعي باشد.

2. دسته ديگر پيشنهادات از مقايسه نتايج تحقيق با ساير تحقيقات مشابه مشخص می‌شوند. در بخش بحث و مقايسه بيان شد كه محقق در پايان پروژه نتايج و فرآيند اجراي تحقيق خود را با تحقيقات مشابه موجود در پيشينه تحقيق مقايسه می‌کند . از انجام اين مقايسه وجوه تشابه و افتراق‌های مختلفي به دست می‌آید كه يكي از مهم‌ترین منابع ارائه پيشنهادات تحقيقاتي است. مثلاً با مقايسه مشاهده می‌شود كه در ساير تحقيقات، آزمون فرضيه اي خاص مورد تأييد قرارگرفته، ولي تنها در پروژه شما رد شده است. يا اينكه مقايسه نشان می‌دهد رابطه خاصي ميان نتايج به‌دست‌آمده از چند تحقيق وجود دارد. مثلاً رابطه بر اساس نتايج مشابه در فرضيات با يكي از ویژگی‌های جمعيت شناختي (مانند جنسيت، موقعيت جغرافياي، سطح تحصيلات و…)، لذا می‌توانید محققين آينده را به آن موضوع جديد سوق دهيد.

درباره ی admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *