تیتر خبرها

طرح تحقیق آمیخته بهم تنیده

در دو دهه ی گذشته علاوه بر پارادایم مرسوم تحقیق (مبتنی بر اصالت تحصلی یا اثبات گرایی) استفاده از پارادایم های دیگری مورد توجه قرار گرفته است. به طوری که در حال حاضر برای شناسایی مسائل و مشکلات سیستم های اجتماعی-رفتاری به طور اعم، و محیط های آموزشی به طور اخص، استفاده از روش های مبتنی بر ترکیب پارادایم های تحقیق از اهمیت برخوردار شده است. زیرا به رغم ماهیت پیچیده این سیستم ها و محیط ها، نمی توان فقط به استفاده از یک روش (کمی یا کیفی) اکتفا کرد و به شناخت کافی نسبت به موقعیت های معین دست یافت. با توجه به این امر، برای پی بردن به مسایل نظام های آموزشی و کوشش در جهت حل آنها استفاده ترکیبی از روش های کمی و کیفی ضرورت یافته است. در راستای برآوردن این نیاز، در دهه ی اخیر استفاده از ترکیب روش های کمی و کیفی، تحت عنوان روش های تحقیق آمیخته، رایج شده است.

طرح های تحقیق آمیخته بهم تنیده

طرح های تحقیق آمیخته به سه بخش زیر دسته بندی می شوند:

الف-طرح های تحقیق آمیخته بهم تنیده

ب-طرح های تحقیق آمیخته تشریحی

ج-طرح های تحقیق آمیخته اکتشافی

در این بخش به بررسی طرح های تحقیق آمیخته بهم تنیده می پردازیم:

طرح تحقیق های آمیخته بهم تنیده

در این نوع طرحها پژوهشگر به هر دو مجموعه داده های کمی و کیفی وزن(اهمیت) مساوی می دهد. برای مثال برای پی بردن به کیفیت محیط دوره و عملکرد یادگیری در دوره های آموزشی رشد حرفه ای کارکنان، پژوهشگری که از طرح بهم تنیده استفاده می کند، سه مولفه را مورد توجه قرار می دهد:

الف. در گردآوری نمره های آزمون عملکردی در دوره آموزشی و اندازه گیری سایر متغییرها(از جمله قبلی و…) و نیز گردآوری داده های کیفی از طریق مصاحبه و مشاهده به یک نسبت اهمیت می دهد.

ب.داده های کمی و کیفی مورد نظر را به طور همزمان گردآوری می نماید.

ج.در تحلیل داده ها به مقایسه دو دسته داده های کمی و کیفی می پردازد تا همگونی یافته ها را نمایان کند و تطابق نتیجه گیری از این دو دسته را آشکار سازد.

لینک مطالب مرتبط

درباره ی admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *