تیتر خبرها

شیوه های تحلیل داده در پژوهش گراندتئوری

شیوه های تحلیل داده در پژوهش گراندتئوری

پژوهشگر در فرآیند ساخت نظریه گرانددی، در هنگام انجام پژوهش به جای یک یا چند سؤال پژوهشی خاص و از پیش طراحی شده، سؤالهای تحقیق را در فرآیند گردآوری و تحلیل داده ها طراحی کرده و سپس مسیر گردآوری داده های بعدی را بر اساس آنچه حساسیت نظری میخوانند و مشخص میسازد. این فرآیند را به اصطلاح "نمونه گیری نظری" میگویند.

تحلیل داده ها فرآیندی است که در آن پژوهشگر، داده هایی را که گردآوری می کند بلافاصله مورد تحلیل قرار میدهد، نه اینکه مانند پژوهشهای کمی صبر کند تا تمام داده ها گردآوری شود و بر مبنای تحلیل آنها تصمیم گیری کند که چه داده های دیگری گردآوری کند. پژوهشگر ابتدا به گردآوری داده ها می پردازد برای مثال داده های گردآوری شده در انجام اولین مصاحبه این داده ها را تحلیل میکند تا به اولین مقوله ها پی برد سپس به جستجوی سرنخهایی برای گردآوری بیشتر دادهها میپردازد.

این رگه ها میتواند مقوله های ناپخته یا اطلاعاتی باشد که کمبود آنها در فرایند تحقیق احساس میشود یا فرد جدیدی که میتواند اطلاعات تازه ای را به جریان تحقیق اضافه کند، پس از آن پژوهشگر دوباره به عملیات میدانی میپردازد تا اطلاعات اضافی را گردآوری کند. در این اقدام سعی او بر آن است که در راستای بهبود بخشیدن و پردازش و آشکارتر کردن معانی مقوله ها به منظور نظریه پردازی عمل کند.

این فرایند برای گردآوری و تحلیل داده ها به صورت رفت و برگشت انجام میشود و ادامه مییابد تا اینکه پژوهشگر به اشباع یک مقوله برسد. منظور از اشباع در پژوهش گرانددی حالتی است که پژوهشگر در آن به این نتیجه میرسد که داده ها و اطلاعات جدید یا شناخت بیشتری نسبت به تدوین مقوله ها به دست نمیدهد.

درباره ی admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *