تیتر خبرها

هدف های پیشینه یابی و پیشینه کاوی موضوع

هدف های پیشینه یابی و پیشینه کاوی موضوع

جستجو برای اینکه بفهمیم دیگران درباره موضوع موردنظر چه  گفنه اند(پیشینه نظری) و برای حل مساله چه کرده اند(پیشینه عملی)، پژوهشگر را کمک میکند تا هدف های زیر تحقق یابند:

1-برقراری ارتباط منطقی میان دستاوردهای پژوهش های قبلی با مساله پژوهش

پژوهش های گوناگون که در یک حوزه خاص انجام می گیرند ممکن است در برداشت نخست غیرمرتبط به نظر رسند اما باید با یک جمع بندی موثر بین آنها رابطه برقرارکرد.

2-دستیابی به چارچوب نظری

با بررسی نظریه ها و مدلهای اجرایی پژوهشگر قادر خواهد بود که چارچوب نظری را از میان نظریه های دیگران انتخاب کند یا خود مبانی جدیدی را طراحی کند.

3-شناسایی روش های پژوهش مورد استفاده در پژوهش های گذشته

پژوهشگر در بررسی پژوهش ها و گزارش های عملی حل مساله با روش های گوناگون به کار رفته آشنا می شود و درمی یابد چه روش هایی در حل مساله کارآمد یا ناکارآمد بوده اند.

4-تعیین درجه اهمیت متغییرهای موثر در مساله

رابطه متغییرهای مهم که از چارچوب نظری استخراج می شوند برای فرضیه سازی، اطلاعاتی را ارائه می کنند. هر مساله که در سازمان رخ می دهد تعداد زیادی متغییر در آن تاثیر دارند که هر یک نسبت و ارتباط خاصی با مساله پژوهش دارند که می توان اهمیت و درجه متغییرهای آنها را با توجه به هدف پژوهش بر روی یک پیوستار نشان داد.

اطلاعاتی که در بررسی پیشینه پژوهش فراهم می آید می تواند در این طبقه بندی مفید باشد و  بر توسعه و تکامل چارچوب نظری اثر بگذارد و آزمون پذیری فرضیه ها را امکان پذیر کند.

5-پیدا کردن حوزه های نظری جدید در ارتباط با مساله

در جریان بررسی پیشینه پژوهشگر نباید تنها به دنبال آن باشد که چه کارهایی انجام شده است بلکه باید از مسایل پژوهشی نادیده گرفته شده نیز آگاه شود. معمولا موضوع هایی یافت می شوند که پژوهش هایی کمتر درباره آنها انجام شده است و یک پژوهشگر در جریان پیشینه یابی ممکن است به برداشتی خلاق درباره آنها دست یابد که ارزیابی دوباره مساله را ضروری سازد.

6-پرهیز از به کارگیری روش های بیهوده

7-آگاهی از روش شناسی در حوزه موضوع و مساله

8-پرهیز از تکرار پژوهش های انجام شده

9-افزایش آگاهی نسبت به اهمیت مساله انتخاب شده

درباره ی admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *