تیتر خبرها

داده های مقطعی(Cross-sectional data)

داده های مقطعی(Cross-sectional data)

در آمار و اقتصاد؛ داده های مقطعی یا یک مقطع از یک جامعه مورد مطالعه نوعی از داده می باشند که با مشاهده تعداد زیادی آزمودنی (از قبیل اشخاص، کارخانجات، کشورها یا نواحی) در یک نقطه مشابه از زمان یا قطع نظر از تفاوت در زمان گردآوری شده اند. تحلیل داده های مقطعی معمولا شامل مقایسه تفاوت بین آزمودنی ها می گردد.برای مثال، اگر رغبتی برای اندازه گیری سطح کنونی چاقی در جامعه وجود داشته باشد؛ یک نمونه 1000 تایی از این جامعه (یک به مقطعی از این جامعه شناخته می شود)  استخراج می گردد. ابتدا وزن و قد آنها را اندازه گرفته و درصد افرادی که رسته چاق قرار می گیرند را محاسبه می کنیم.  این نمونه مقطعی برای محقق در یک نقطه در زمان، نگاه اجمالی را فراهم می نماید. توجه به اینکه ضروری می باشد که بر مبنای تنها یک نمونه مقطعی  نمی توان در مورد کاهش یا افزایش درصد چاقی سخن به میان آورد و تنها می توان وضعیت کنونی جامعه را تشریح نمود.

داده های مقطعی از داده های سری زمانی(Time series data) و داده های طولی (longitudinal data) تفاوت دارندچرا که :

الف : داده های سری زمانی، کل نمونه در نقاط مختلفی در زمان مشاهده می شود.

ب: داده های طولی، یک آزمودنی در طول دوره زمانی تغییر می کند.

نوع دیگر ی از داده ها یعنی داده های پانلی (panel data) یا با عنوان داده های مقطعی سری زمانی

(Time-series cross-sectional (TSCS) data)؛ هر دو نوع داده را ترکیب می کند و به چندین آزمودنی   و تغییرات آنها در طول دوره زمانی نظاره می کند.  بر این اساس، تحلیل پانلی از داده های پانلی به منظور بررسی 1-تغییرات در متغیر در روی زمان، و 2-تفاوت در متغیرها در بین آزمودنی ها  استفاده می گردد.

در یک مقطع چرخشی (rolling cross-section)؛ الف- حضور یک آزمودنی در نمونه و ب- زمانی که آزمونی در نمونه وارد شده است؛ به طور تصادفی مشخص می شوند. برای مثال، در یک رای گیری سیاسی تصمیم بر مصاحبه با 1000 گرفته شده است. ابتدا این افراد به طور تصادفی از جامعه انتخاب شده و سپس به یک تاریخ تصادفی تخصیص داده می شوند. در واقع این تاریخ تصادفی ، زمانی خواهد بود که فرد مصاحبه خواهد شد و در تحقیق وارد می گردد**.

داده های مقطعی را می تواند در رگرسیون مقطعی (cross-sectional regression)استفاده نمود که در واقع تحلیل رگرسیونی داده های مقطعی می باشد. به عنوان مثال، رگرسیون مخارج مصرفی افراد مختلف در یک ماه خاص را می توان بر روی درآمد، سطح ثروت انباشته ( accumulated wealth levels) و ویژگی های مختلف جمعیتی را محاسبه نمود و نحوه و چگونگی تفاوت  بر روی رفتار مصرف کننده با  تفاوت در این ویژگی ها را بررسی نمود. در مقابل این تحلیل رگرسیونی می‌توان رگرسیون سری زمانی (time-series regression)  را نام برد. این رگرسیون به بررسی داده های مربوط به یک جمعیت واحد در دوره های زمانی مختلف می پردازد. داده های مورد بررسی در این تحلیل رگسیونی، داده های سری زمانی نامیده می شوند. ویژگی برجسته این داده ها خود همبستگی می باشد. به بیانی دیگر ارتباط و همبستگی بین داده ها در زمان های مختلف وجوددارد.

بهرحال، مطالعات مقطعی در خصوص روابط علت و معمولی اطلاعات مشخصی را مهیا نمی سازند. دلیل این موضوع به این مساله بر می گردد که چنین مطالعاتی یک نگاه گذرا و در یک لحظه از زمان را پیشنهاد می کنند و در مورد اتفاقات قبل و بعد از این لحظه سخنی به میان نمی آورند.

درباره ی admin

یک دیدگاه

  1. با سلام و عرض ادب

    با استفاده از داده های مقطعی که از طریق پرسشنامه استخراج شده میشه  از روش اقتصاد سنجی محاسبه کرد به جای روش های آماری؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *