تیتر خبرها

چگونه تحقیق موردی را ارزیابی کنیم؟(بخش اول)

مانند همه روش های تحقیق کیفی، ارزیابی تحقیق بررسی موردی به روش مناسب بسیار مهم است. به عبارت دیگر ارزیابی تحقیق بررسی موردی بر اساس اصول بنیادی آن مهم است و این ارزیابی نباید بر اساس فرضیه ها و مبانی روش تحقیق های دیگر انجام شود. ارزیابی تحقیق موردی بر اساس معیارهای استفاده شده در ارزیابی تحقیق نظرسنجی، نامناسب است، همچنان که ارزیابی تحقیق نظرسنجی بر اساس معیارهای به کار رفته در ارزیابی موردی، نامناسب و بی جاست.

به یاد داشته باشید که تنها انجام یک بررسی موردی کافی است. بسیاری از محققان کیفی جوان به طور اشتباه فکر می کنند که تنها اگر سه مورد یا موارد بیشتری مطالعه موردی انجام دهند، اعتبار یافنه های آنها بیشتر می شود ولی این روش تفکر همه چیز را گیج کننده تر می کند. محققانی که این گونه فکر می کنند دچار اشتباهاتی رایج میشوند. آنها برای قضاوت درباره میزان اعتبار روش بررسی موردی از منطق مدل برداری استفاده می کنند.

منطق مدل برداری بر اساس آمار و ارقام است. این منطق و نظریه آماری وقتی استفاده می شوند که نظرسنجی مبنای تحقیق باشد.

در نظرسنجی، هر چه اندازه مدل شما بزرگ تر باشد، بهتر است. هر چه مدل بزرگ تر باشد، بیشتر می توان مطمئن بود که نتایج به دست آمده از آن به درستی بازتاب آن جمعیت به عنوان کل جامعه است. بیشتر مفاهیم آماری مانند تست های مهم و فاصله ای اطمینان نشان می دهند که مدلهای تصادفی شما درستند.

اما در تحقیق بررسی موردی، مفاهیم آماری مانند سطح و فاصله های اطمینان بی مفهوم اند. در مطالعه موردی برای  افزایش اطمینان یافته های شما، استفاده از 3 یا 4 مورد بهتر از یک مورد نیست. اول اینکه اندازه مدل همچنان بسیار کوچک است دوم اینکه شما در مرحله اول مدل تصادفی درستی در دست ندارید. بررسی موردی مثالی برای نمونه تصادفی در مقیاس بزرگتر نیست.

همان طور که ین(2003) نیز اشاره می کند به جای استفاده از منطق مدل برداری برای توجیه بررسی موردی، که از یک مدل به یک جمعیت تعمیم داده می شود، بهتر است که از  یک یا چند مطالعه موردی برای عمومیت بخشی به یک نظریه استفاده شود. همچنان که می توان مسئله ای را از یک آزمایش تجربی عمومیت داد، بر اساس یک مطالعه موردی واحد نیز چنین امری ممکن است.

در نهایت چه چیزی بررسی موردی را ارزشمند می کند؟

معیارهایی که در زیر آمده به عنوان راهکارهایی عمومی برای ارزیابی تحقیق های مطالعه موردی در تجارت پیشنهاد می شود:

1-بررسی موردی باید جالب باشد.

2-بررسی موردی باید دربرگیرنده شواهد کافی باشد.

3-بررسی موردی باید کامل باشد.

4-بررسی موردی باید به دیدگاه های جایگزین توجه داشته باشد.

5-بررسی موردی باید جذاب نوشته شود.

6-بررسی موردی باید سبب افزایش دانش شود.

درباره ی admin

2 دیدگاه

  1. با تشکر از مطلب خوبتون

    http://translate.ir24.org/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *