تیتر خبرها

فاصله اطمینان

فاصله اطمینان تخمینی از دامنه ای را که میانگین و یا دیگر مقیاس های اندازه گیری،مثل درصد مشاهدات مربوط به یک جامعه خاص که باید در آن قرار گیرد، فراهم می آورد.این دامنه مبتنی است بر پاسخ های جمع آوری شده از نمونه، تعداد مشاهدات و درجه خطای پذیرفته شده.

دامنه میانگین که با فاصله اطمینان پیش بینی می شود، دلالت دارد بر اینکه شما قطعا دارای درصد احتمال هستید تا میانگین جامعه پاسخ دهندگان در محدوده قابل قبولی از میانگین نمونه قرار گیرد. همچنین  فاصله ای اطمینان را می توان برای درصدی از پاسخ دهندگان محاسبه کرد.

شما می توانید فاصله اطمینان را با تغییر دادن احتمالات به طور صحیح عوض کنید. همانطور که قبلا ذکر شد، اغلب از یک سطح اطمینان 95 درصد استفاده می شود و این نشان دهنده ی آن است که شما 95 درصد مطمين هستید که میانگین جامعه در آن دامنه قرار دارد. به طور کلی، یک دامنه ای را تعیین می کنید و به اندازه X درصد اطمینان دارید که میانگین موردنظر در آن محدوده خواهد بود. این مطلب مشخص می کند که چگونه پاسخ دهندگان به یکدیگر شبیه هستند. به این ترتیب که فاصله اطمینان کوچک دلالت دارد بر اینکه انحراف کمی در نمونه وجود دارد. در عوض فاصله اطمینان بزرگ مشخص می کند که انحراف زیادی در بین پاسخ دهندگان موجود است. این مطلب معرف آن است که چگونه پاسخ دهندگان در یک گروه به یکدیگر شباهت دارند. به عنوان مثال یک واریانس با مقدار زیاد در نمونه نوشیدنی ، نشان می دهد تعدادی دانشجو هستند که نوشیدنی به مراتب بیشتری نسبت به سایر دانشجویان مصرف می کنند.

کارگاه مقدماتی و پیشرفته spss

درباره ی admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *