تیتر خبرها

روایی همگرا، روایی واگرا و پایایی سازه(Construct Reliability)

پایایی سازه(Construct Reliability)

پس از برازش مدل ساختاری(SEM)،می توان پایایی سازه (متغیرهای مفهومی)  را محاسبه کرد. پایایی سازه را می­توان بر اساس پایایی مرکب(CR) و میزان واریانس استخراج شده (AVE)  محاسبه کرد.

CR>0.7

AVE>0.5

روایی همگرا (Convergent Validity)

هرگاه یک یا چند خصیصه از طریق دو یا چند روش اندازه گیری شوند همبستگی بین این اندازه گیری ها دو شاخص مهم اعتبار را فراهم می سازد. اگر همبستگی بین نمرات آزمون هایی که خصیصه‌ی واحدی را اندازه گیری می کند بالا باشد، پرسشنامه دارای اعتبار همگرا می باشد.وجود این همبستگی برای اطمینان از این که آزمون آنچه را که باید سنجیده شود می­سنجد، ضروری است. برای روایی همگرا باید روابط زیر بر قرار باشد:

 

 CR>0.7

 

CR>AVE

 

AVE>0.5

 

روایی واگرا (Divergent Validity)

 چنانچه همبستگی بین آزمون هایی که خصیصه های متفاوتی را اندازه گیری می کند پایین باشد، آزمون ها دارای اعتبار تشخیصی یا واگرا است.

 

MSV < AVE

 

ASV < AVE

که در روابط بالا تشریح اختصارات به شکل زیر است:
 

 
(Maximum Shared Squared Variance (MSV

(Average Shared Squared Variance (ASV

(Average Variance Extracted (AVE

( Composite Reliability (CR

 

درباره ی admin

یک دیدگاه

  1. سلام.وقت بخیر.برای روایی و پایایی سازه با استفاده از فایل ماکرویی که در کلاس استفاده می شد در لیزرل باید کدام جداول را در ماکرو قرار داد؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *