تیتر خبرها

محتوای فصول مختلف پایان نامه

محتوای فصول مختلف پایان نامه

در این قسمت به صورت کوتاه ساختار هر یک از فصول پایان نامه و مواردی که در هر یک از فصول 5 گانه پایان نامه باید وجود داشته باشد ذکر شده است.

محتوای فصل اول:

مقدمه (حدود یک پاراگراف)

بیان مساله پژوهش

اهمیت انجام پژوهش و وجه تمایز پژوهش با سایر پژوهش ها ( توجیه لزوم انجام پژوهش)

اهداف پژوهش (آرمانی، اصلی و ویژه )

فرضیات و سوالات پژوهش

دامنه پژوهش

امکانات و محدودیت های پژوهش

تعریف نظری و عملیاتی مفاهیم و متغیر ها

محتوای فصل دوم:

مقدمه ( حدود یک پاراگراف )

بررسی متون، نظریه ها و تاریخچه

بررسی پژوهش های انجام شده در ایران

بررسی پژوهش های انجام شده در سایر کشور های جهان

محتوای فصل سوم:

مقدمه( حداکثر یک پاراگراف )

جامعه پژوهش

نمونه پژوهش ( حجم نمونه، روش نمونه گیری، معیار های انتخاب نمونه )

نوع پژوهش

ابزار پژوهش

تعیین روایی و پایایی ابزار پژوهش

ابزار و روش های گرد آوری داده ها

مکان و زمان انجام پژوهش

روش تحلیل داده ها

ملاحظات اخلاقی

محتوای فصل چهارم:

مقدمه

جداول و نمودارها

پوشش اهداف و پاسخ به سوالات و آزمون فرضیات

محتوای فصل پنجم:

مقدمه

تحلیل یافته ای پژوهش ( در ارتباط با اهداف، فرضیه ها، سوالات پژوهش )

بحث و تفسیر نتایج

استفاده از پژوهش های دیگران برای رد یا حمایت نتایج بدست آمده

تاکید بر جنبه های تازه و مهم پژوهش

پیشنهادات پژوهشگر در ارتباط با نتایج حاصل از پژوهش

پیشنهادات پژوهشگر برای پژوهش های بعدی

درباره ی admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *