تیتر خبرها

تکنیک های مصاحبه در تحقیقات

تکنیک های مصاحبه در تحقیقات

 

ضرورتي به استدلال نيست كه ما در زندگي روزمره تا چه اندازه با تكنيك هاي مختلف رايج در روشهاي تحقيق، ‌سرو كار داريم و ميتوان بدون اغراق اذعان داشت كه مصاحبه از جمله تكنيك هايي است كه بيشترين استفاده را در زندگي روزمره یمان از آن بهره مي جوييم.

«مصاحبه ملاقاتي است سنجيده كه بين محقق و فرد يا افراد مورد نظر او صورت مي گيرد و معمولاً‌محقق را به خوبي با وضع فرد يا افراد مطلوب آشنا مي كند» (آريانپور، 1357: 22).

تکنیک های مصاحبه

تكنيك رويداد بحراني: مجموعه اي از رويه ها براي جمع آوري مشاهدات مستقيم از رفتار انسان به طريقي كه بالقوه بتواند در حل مشكلات عملي و توسعه اصولي كلي روان شناختي را تسهيل نمايد.

تكنيك شبكه اكتشاف: اين تكنيك براي درك ادراكات افراد و سازه هاي مورد استفاده آنها در درك و مديريت دنياي خود، استفاده مي شود. يك شبكه اكتشافي نمايشي رياضي گونه اي است كه افراد چگونه بين عينيات يا ذهنيات و تجربيات خود در دنياي خود تفاوت ميگذارند. از اين تكنيك همچنين براي آن دسته از افرادي استفاده مي شود كه توانايي كلامي پائيني دارند لذا بسيار مناسب براي استفاده در تحقيق از كودكان و افرادي است كه مشكلات زباني دارند.

تكنيك هاي روشنگر: منطق پشت اين تكنيك اين است كه افراد بخشي از ضمير پنهان خود را با واكنش نشان دادن به انواع محرك ها مثل نقاشي آشكار مي سازد. اين محرك ها بسيار مهم و نامشخص اند به اين اميد كه پاسخ دهندگان نظر خود را در باره معنا و اهميت آن محرك ها روشن خواهد ساخت.

تجزيه و تحليل وضعيت: كه راهي براي كشف منطق اصلي اي كه افراد بر اساس آن فكر مي كنن و منطقي كه با ساختارگرايي اجتماعي جور در ميآيد.

مصاحبه هاي كانوني و گروهي كه به شكل گفتگوهاي هدفمند و نه چندان منظم انجام مي شود.

نقشه ادراكي كه نوعي توسعه يافته از مصاحبه گروهي است. اين تكنيك در رابطه با هر تغييري در ديدگاه هاي فردي و سياست هاي سازماني به عنوان بخشي مهم از فرايند تحقيق، از موضوع تحقيق عملي پيروي مي كند. در ترسيم نقشه ادراكي، مديران تلاش مي كنند تا مدل پيچيدگي مشكلات سازماني خود را از نظر خود به گونه اي طراحي كنند و بسازند كه بعداً بتوان آن را تجزيه و تحليل و حل نمود.

درباره ی admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *