تیتر خبرها

سؤال هاي تحقيق

سؤال هاي تحقيق

 

سؤالات تحقيق را مي توان در سه دسته رده بندي كرد:

  1. توصيفي
  2.  رابطه اي
  3.  تفاوتي
  • سؤال هاي توصيفي: در اين گونه سؤال ها معمولاً از كلمات »چه مي باشد ،»«چيست « و »چگونه است « استفاده مي شود.  بعضي از اوقات گزاره هاي مسأله اين عبارات را در بر ندارد، ولي به طور ضمني اين عبارات از آن ها استنباط مي شود . براي مثال: »بررسي تاريخي گسترش مدارس فني حرفه اي « به طور ضمني اين سؤال كه »گسترش تاريخي مدارس فنيحرفه اي چگونه بوده است؟ « را در بر دارد. سؤال هاي تحقيقات توصيفي نيز عبارات: »چيست « و »چگونه مي باشد « را در بر دارد، مثال: »سطح پيشرفت درسي دانش آموزان پايه سوم ابتدايي مدارس تهران در آزمون پيشرفت تحصيلي چگونه است؟ « يا »طرز تفكر دانش آموزان نسبت به مسائل سياسياجتماعي چيست؟ « در مطالعه ي پديده هاي پيچيده، از سؤالات توصيفي بسياري مي توان استفاده كرد. دراين گونه مطالعات توصيه مي شود كه ابعاد مسئله ي تحقيق بيان شده و به استنباط ضمني واگذار نگردد.

 

  • سؤال هاي رابطه اي: در اين گونه سؤال ها، چگونگي رابطه ي دو يا چند متغير، مورد نظر قرار مي گيرد. براي مثال: »چه رابطه اي بين مفهوم خود و پيشرفت تحصيلي وجود دارد؟ «

 

  • سؤال هاي تفاوتي: اين سؤال ها با تفاوت سطوح متغيرها سروكار دا رد و معمولاً به شكل زير بيان مي شود: »آيا بين پيشرفت تحصيلي دختران و پسران پايه پنجم ابتدايي تفاوتي وجود دارد؟ « لازم به تذكراست كه سؤال هاي تحقيق، به صورت جهت دار بيان نمي شود، زيرا سؤال، پيش بيني هيچگونه رابطه اي بين متغيرها نيست. همان طور كه در بحث مربوط به فرضيه ي تحقيق خواهد آمد، پيش بيني جهت روابط ميان متغيرها را در بيان فرضيه ها منظور مي داريم.(پرهیزگار، 1390)

درباره ی admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *