تیتر خبرها
آمار توصیفی

آمار توصیفی ( Descriptive statistics )

آمار توصیفی ( Descriptive statistics )

آمار توصیفی مجموعه ای از روش هایی است که برای سازمان دهی ، خلاصه کردن ، تهیه ی جدول، رسم نمودار، توصیف، و تفسیر داده های جمع آوری شده از نمودار آماری به کار گرفته می شود.. یک مجموعه داده ی آماری شامل مجموعه ای از مقادیر یک یا چند متغیر است. بنابراین آمار توصیفی شامل آن بخش از آمار است که به ویژگی ها و آماره های مربوط به نمونه آماری تحقیق می پردازد.

این آمار اغلب در قالب آماره های توصیفی، جداول یک بعدی، نمودار ها، شاخص های گرایش به مرکز ( مد، میانه و میانگین) و شاخص های گرایش به پراکندگی ( دامنه تغییرات، واریانس، انحراف معیار ، چولگی و کشیدگی و چارت بندی ) نمایش داده می شود.

مراحا اساسی توصیف داده ها عبارت است از :

  • خلاصه کردن داده ها و توصیف الگوی کلی
  • فشرده کردن داده ها در قالب جداول آماری
  • نمایش آنها به وسیله نمودار
  • محاسبه شاخص های آماری

نقش آمار توصیفی در فرایند تحلیل آماری بسیار مهم و حیاتی است. آمار توصیفی با خلاصه کردن داده ها، ویژگی های مهم آن را نمایان می سازد تا ایده های لازم را در ذهن پژوهشگر برای مرحله دوم تحلیل آماری یعنی آمار استنباطی ایجاد کند.

محسن مرادی

درباره ی admin

2 دیدگاه

  1. ممنونم

    عالی بود

  2. ممنونم 

    عالی بود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *