تیتر خبرها

هدف های پیشینه یابی و پیشینه کاوی موضوع

هدفهای پیشینه یابی و پیشینه کاوی

جستجو برای اینکه فهمیم دیگران درباره موضوع موردنظر چه گفته اند و برای حل مساله چه کرده امد، پژوهشگر را کمک می کند تا هدفهای زیر تحقق یابند:

1.برقراری ارتباط منطقی میان دستاوردهای پژوهش های قبلی با مساله پژوهش

پژوهش های گوناگونی که در یک حوزه خاص انجام می گیرند ممکن است دربرداشت نخست غیرمرتبط به نظر رسند اما باید با یک جمع بنذی موثر بین انها رابطه برقرار کرد.

2.دستیابی به چارچوب نظری

با بررسی نظریه ها و مدلهای اجرایی، پژوهشگر قادر خواهد بود که چارچوب نظری را از میان نظریه های دیگران انتخاب کند یا خود مبانی جدیدی را طراحی کند.

3.شناسایی روش های پژوهش مورد استفاده در پژوهش های گذشته

پژوهشگر در بررسی پژوهش ها و گزارش های علمی حل مساله، با روش های،گوناگون به کار رفته اشنا می شود و درمی یابد چه روش هایی در حل مساله کارامد یا ناکارامد بوده اند.

4.تعیین درجه اهمیت متغییرهای موثر مساله

رابطه متغییرهای مهم که از چارچوب نظری استخراج می شوند برای فرضیه سازی، اطلاعاتی را ارایه می کنند. هر مساله که در سازمان رخ می دهد تعداد زیادی متغییر در ان تاثیر دارند که هر یک نسبت و ارتباط خاصی با مساله پژوهش دارند که می توان اهمیت و درجه متغییرهای انها را با توجه به هدف پژوهش بر روی یک پیوستار نشان داد.اطلاعاتی که در بررسی پیشینه پژوهش، فراهم می اید می تواند در این طبقه بندی مفید باشد و بر توسعه و تکامل چارچوب نظری اثر بگذارد و ازمون پذیری فرضیه ها راامکان پذیر کند

5.پیدا کردن حوزه های نظری جدید در ارتباط با مساله

در جریان بررسی پیشینه، پژوهشگر نباید تنها به دنبال ان باشد که چه کارهایی انجام شده است، بلکه باید از مسایل پژوهشی نادیده گرفته شده نیز اگاه شود. معمولا موضوع هایی یافت می شوند که پژوهش های کمتر درباره انها انجام شده است و یک پژوهشگر در جریان پیشینه یابی ممکن است به برداشتی خلاق درباره انها دست یابد که ارزیابی دوباره مساله را ضروری سازد.

6.پرهیز از به کارگیری روش های بیهوده

پژوهشگر گاهی در چندین پژوهش با این نکته روبه رو می شود که درباره مساله ای خاص کم وبیش روش های یکسانی به کار رفته است و همه انها نتیجه های موثر و معناداری را ارایه نکرده اند ، این امر می تواند دلیل قانع کننده ای باشد که نتیجه های نامناسب این پژوهش ها، ممکن است از ناکارامدی روش ها ناشی شده باشد.

7.اگاهی از روش شناسی در حوزه موضوع و مساله

بررسی منابع می تواند درباره روش های اجرا، انواع وسایل و ابزار اندازه گیری ، ازمودنی ها و شیو ه های به کار برده شده در گذشته، دیدگاه های مناسبی را به پژوهشگر بدهد، تا به اصلاح و تغییر مساله خود دست بزند.

8.پرهیز از تکرار پژوهش های انجام شده

انجام هر پژوهش، نیاز به صرف هزینه وزمان دارد، لذا هر پژوهشی وقتی ارزشمند است که بتوان در پرتو دستاوردها و نتیجه های ان ، دیدگاه های جدیدی را شناسایی کرد، در غیر این حالت، کار بیهوده ای انجام گرفته است لذا بررسی پیشینه پژوهش، خطر اختراع دوباره چرخ را کاهش می دهد.

9.افزایش اگاهی نسبت به اهمیت مساله انخاب شده

بررسی پژوهش هایی که برای حل یک مساله انجام گرفته اند درجه اهمیت ان مساله را بیان می کند لذا اگاهی بر دستاوردهای این تلاش های نظری و پژوهش های کاربردی به پژوهشگر اطمینان نسبی می دهدکه مساله پژوهش او از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده واز سوی پژوهشگران به ان توجه شده است.

 

 

 

 

 

 

درباره ی admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *