تیتر خبرها

بایگانی برچسب: سوالات چند پاسخی

تحلیل سوالات چند پاسخی

تحلیل سوالات چند پاسخی در دوره های  spss آکادمی تحلیل آماری ایران همه محققین عزیز با روش کد گذاری طیف هایی مثل طیف لیکرت و ورود داده های خود در نرم افزار آشنا شدند. اگر به خاطر داشته باشند مثلا طیف لیکرت را از گزینه خیلی مخالفم تا گزینه خیلی موافقم …

توضیحات بیشتر »