بیشتر بخوانید

آشنایی با برخی از واژه های کلیدی تحلیل آماری

سرشماری یا Census:سنجش یا بررسی همه عناصر در جامعه قضیه حد مرکزی یا Central Limit Theorem:نتیجه ای که اطمینان می دهد توزیع نمونه گیری میانگین با افزایش نمونه صرفنظز از شکل توزیع جامعه ای که نمونه از آن انتخاب می شود به نرمال بودن نزدیک می شود. خوشه ها یا Cluster:درون یک جامعه گروه هایی […]

بیشتر بخوانید

دوره های اس پی اس اس، لیزرل و ایموس مهر و آبان

آکادمی تحلیل آماری ایران برگزار می کند:   دوره آموزشی: دوره آموزشی 40 ساعته spss مقدماتی تا پیشرفته با رویکرد نگارش مقالات علمی پژوهشی و پایان نامه ها" با اعطای گواهی نامه بین المللی  زمان:شنبه و یکشنبه مصادف با 17 و ۱۸ مهرماه 1395 از ساعت 13 تا 21 و چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه مصادف با ۲۸ و ۲۹ و ۳۰ مهرماه 1395  از ساعت ۱۳ تا ۲۱ […]

دوره آموزشی اسمارت پی ال اس
بیشتر بخوانید

معادلات ساختاری مبتنی بر واریانس یا مبتنی بر کواریانس؟

معادلات ساختاری مبتنی بر واریانس یا مبتنی بر کواریانس؟ تحلیل PLS توسط هرمن ولد ابداع شده است. تفاوت این روش شناسی نسبت به CBSEM در این است که به جای استفاده از متغیرهای مکنون، با بلوکی ازمتغیرهای مشتق شده از ترکیبات وزنی متغیرهای مشاهده شده کار میکند. به همین دلیل خود آنها هم قابل مشاهده […]

روش کیو
بیشتر بخوانید

آشنایی با روش تحقیق کیو

آشنایی با روش تحقیق کیو مقدمه این روش برای مشحص نمودن مجموعه ای از اندیش ههای فلسفی، روانشناختی، علوم سیاسی و ارتباطات که به پژوهش در مورد فرد معطوف است، ابداع شده است. با بهره گیری از روش کیو، می توان اطلاعات مورد نیاز را از مسئولان و نخبگان جامعه بدست آورد. به عبارت دیگر […]

مدل سازی معادلات ساختاری
بیشتر بخوانید

چرا از مدلسازی معادله ساختاری استفاده می کنیم؟

چرا مدلسازی معادله ساختاری عمومیت یافته است؟ حداقل چهار دلیل اصلی برای چنین عمومیتی وجود دارد. دلیل اول اینکه محققان در نیاز به کاربرد متغییرهای مشاهده شده چندگانه برای درک بهتر از حوزه علمی پژوهشی خود آگاه تر شده اند. روش های آماری مقدماتی تنها تعداد محدودی از متغییرها را به طور همزمان به حساب […]

بیشتر بخوانید

دوره اسمارت پی ال اس با رویکرد پایان نامه نویسی

      آکادمی تحلیل آماری ایران برگزار می کند: دوره آموزشی مدل سازی معادلات ساختاری  با نرم افزار اسمارت پی ال اس در آکادمی تحلیل آماری ایران دوره آموزشی: دوره آموزشی 16 ساعته صفر تا صد مدل سازی معادلات ساختاری  با نرم افزار اسمارت پی ال اس Smart Plsبا رویکرد نگارش مقالات علمی پژوهشی و پایان نامه […]

دوره لیزرل
بیشتر بخوانید

دوره آموزشی ۲۴ ساعته LISREL و AMOS

آکادمی تحلیل آماری ایران برگزار می کند: به مناسبت عید غدیر خم و ۳۰۰ امین دوره آموزشی مدل سازی معادلات ساختاری در آکادمی تحلیل آماری ایران دوره آموزشی: دوره آموزشی 24 ساعته صفر تا صد لیزرل LISREL و ایموسAMOS با رویکرد نگارش مقالات علمی پژوهشی و پایان نامه ها" با اعطای گواهی نامه بین المللی  زمان:دوشنبه،سه شنبه، چهارشنبه ۱۳۹۵بیست و دوم،بیست و سوم و […]