تیتر خبرها

بایگانی برچسب: نمونه گیری اکتشافی

نمونه گیری موارد خاص یا یگانه

اين روش نمو نه گيري در پژوهشهاي انسان شناسي و جامعه شناسي مورد استفاده بوده است. در اين نوع نمونه گيري خود فرد مهمتر ازموضوع مورد بررسي است. چهار روش در اين دسته قرار مي گيرند که در این مقاله بررسی می شوند.

توضیحات بیشتر »