تیتر خبرها

بایگانی برچسب: روش تحقیق تاریخی

روش تحقیق تاریخی

روش تحقیق تاریخی چیست؟ در این مقاله سعی شده است که ابعاد مختلف روش تحقیق تاریخی از نظر هدف و ماهیت و روش مورد بررسی قرار گیرد و سپس این روش از نقطه نظر علم و تعمیم پذیری آن مورد بحث قرار گیرد. ماهیت تاریخ و روش تاریخی بسیاری از‌ …

توضیحات بیشتر »