بیشتر بخوانید

معرفی چند پایگاه علمی جهت جستجوی مقاله بیس

معرفی چند پایگاه علمی جهت جستجوی مقاله بیس: اکثر افرادی که در کلاسهای آکادمی تحلیل آماری ایران حضور می یابند پس از درک اهمیت مقاله های بیس دارای ویژگیهای مورد تاکید دکتر مرادی همواره این سوال را داشته اند که با توجه به رشته های تحصیلی خود در کدام پایگاههای علمی به جستجو مقاله بیس […]

بیشتر بخوانید

کدگذاری داده‌ها در نظریه‌پردازی داده‌بنیاد (Grounded Theory)

کدگذاری داده‌ها در نظریه‌پردازی داده‌بنیاد (Grounded Theory) در مقالات گذشته سایت پیرامون انواع استراتژی های تحقیق کیفی بحث صورت گرفت. یکی از مهم‌ترین استراتژی‌های پژوهش کـیفی، نظریه‌پردازی داده‌بنیاد (Grounded Theory) است. در این مقاله با تعریفی کوتاه از این استراتژی انجام روش کیفی به سراغ آموزش روش های کد گذاری در آن می رویم. نـظریه‌پردازی‌داده‌بنیاد(Grounded […]

بیشتر بخوانید

رسم نمودار هیستوگرام یک متغیر کمی بر اساس یک متغیر کیفی

رسم نمودار هیستوگرام یک متغیر کمی بر اساس یک متغیر کیفی پیش از این در کلاس های  spss آکادمی تحلیل آماری ایران در بخش آمار توصیفی بیان شد که این دسته از آمار در حقیقت به توصیف متغیر های نمونه ی تحقیق ما می پردازد و به صورت کاربردی آمار توصیفی در حقیقت خلاصه سازی […]

PLS.SEM
بیشتر بخوانید

?Partial Least Squares: The Better Approach to Structural Equation Modeling

گاهی اوقات در دوره های آکادمی تحلیل آماری ایران برخی از محققین بیان میکنند که مثلا فلان استاد ما بیان کرده از نرم افزار pls استفاده نکن چون نرم افزار ضعیفی است یا فلان اشکال را دارد. متاسفانه این نوع اظهار نظر ها نیز مثل بسیاری از موارد قبلی بدون مطالعه در حوزه مربوطه و […]

بیشتر بخوانید

کارگاه های لیزرل ، ایموس ، اسمارت پی ال اس و اس پی اس اس آکادمی تحلیل آماری ایران

کارگاه های لیزرل ، ایموس ، اسمارت پی ال اس و اس پی اس اس آکادمی تحلیل آماری ایران کارگاه های صفرتا صد لیزرل، ایموس، اسمارت پی ال اس و اس پی اس اس آکادمی تحلیل آماری ایران در بهمن و اسفند ۱۳۹۵:     کارگاه آموزشی: کارگاه آموزشی ۴۰ساعته مقدماتی تا پیشرفته spss(اس پی اس اس) با […]

بیشتر بخوانید

تحلیل واریانس چند متغیره یا Manova

تحلیل واریانس چند متغیره یا Manova با توجه به تقاضای بسیاری از محققین عزیز بر آن شدم که یکی از پیچیده ترین آزمون های آماری یعنی آزمون تحلیل واریانس چند متغیره  MANOVA را در این مقاله مورد بحث قرار دهیم و تلاش کنیم که به زبان ساده آن را باز کرده و مفاهیم، نحوه اجرای […]

پارامتر ها
بیشتر بخوانید

نام علمی پارامتر های مدل سازی معادلات ساختاری

نام علمی پارامتر های مدل سازی معادلات ساختاری وقتی محققین عزیز مدل سازی معادلات ساختاری می آموزند بعد از جمع آوری داده های پژوهش خویش به سراغ اجرای مدل در نرم افزار های مختلف مدل سازی معادلات ساختاری می روند و مدل خویش را بر اساس متغیر ها و شاخص های مختلف پژوهش خود نام […]