تیتر خبرها

بایگانی برچسب: MATA ANALYSIS

آشنایی با فراتحلیل (meta analysis)

آشنایی با فراتحلیل (meta analysis)   ایگر و اسمیت در سال 2001 تعریف شاخصی را از فرا تحلیل ارائه نمودند. آن ها فراتحلیل را هنر ترکیب و تحلیل تحلیل ها می نامند و در واقع روشی کمی است برای تلفیق نتایج تحقیقات مستقل و مشابه و ترکیب یافته های آن …

توضیحات بیشتر »