تیتر خبرها

بایگانی برچسب: طرح های تحقیق آمیخته تشریحی

طرح تحقیق آمیخته اکتشافی

طرح های تحقیق آمیخته اکتشافی در دو دهه ی گذشته علاوه بر پارادایم مرسوم تحقیق (مبتنی بر اصالت تحصلی یا اثبات گرایی) استفاده از پارادایم های دیگری مورد توجه قرار گرفته است. به طوری که در حال حاضر برای شناسایی مسائل و مشکلات سیستم های اجتماعی-رفتاری به طور اعم، و …

توضیحات بیشتر »

طرح تحقیق آمیخته تشریحی

طرح تحقیق آمیخته تشریحی در دو دهه ی گذشته علاوه بر پارادایم مرسوم تحقیق (مبتنی بر اصالت تحصلی یا اثبات گرایی) استفاده از پارادایم های دیگری مورد توجه قرار گرفته است. به طوری که در حال حاضر برای شناسایی مسائل و مشکلات سیستم های اجتماعی-رفتاری به طور اعم، و محیط …

توضیحات بیشتر »