تیتر خبرها

بایگانی برچسب: طرح تحقیق آمیخته اکتشافی

طرح تحقیق آمیخته اکتشافی

طرح های تحقیق آمیخته اکتشافی در دو دهه ی گذشته علاوه بر پارادایم مرسوم تحقیق (مبتنی بر اصالت تحصلی یا اثبات گرایی) استفاده از پارادایم های دیگری مورد توجه قرار گرفته است. به طوری که در حال حاضر برای شناسایی مسائل و مشکلات سیستم های اجتماعی-رفتاری به طور اعم، و …

توضیحات بیشتر »