تیتر خبرها

بایگانی برچسب: رویداد

درآمدی بر آینده‌پژوهی

آینده پژوهی

درآمدی بر آینده‌پژوهی   آینده‌پژوهی شیوهای از مطالعات علمی است که محقق ‌توسط آن می‌کوشد تا مشکلات فراروی پدیده موردتحقیقش را پیش از وقوعشان بیابد، آینده‌های بدیل و نحوه تحقق آن‌ها را بررسی کند و ازآنجاکه هر چه حال انتخاب شود موجب تغییر آینده خواهد شد، درک صحیحی از اولویت‌ها …

توضیحات بیشتر »