تیتر خبرها

بایگانی برچسب: رابطه رگرسیونی

مدلهاي چند سطحي (multi level )در انواع علوم اجتماعي

مولتی لول

تجزيه و تحليل چند سطحي جهت تحقيقاتي به كار مي روند كه در آن دو يا سه سطح مختلف در ايجاد يك مشكل و يا يك پديده مطلوب دخالت دارند. نحوه دخالت نيز به گونه اي است كه يك عامل يا علت از سطح بالاتر به عنوان متغير تعديل كننده در رابطه اثر گذاري دو متغير مستقل و وابسته در سطح پايين تر اثر گذاشته و موجب تشديد و يا تضعيف اين رابطه مي شود.

توضیحات بیشتر »